Ingrid Jansen

Directeur-bestuurder

Onze bevlogen directeur-bestuurder Ingrid is een bestuurskundige met stevige wortels in het platteland. Haar ouders hadden een varkensbedrijf en samen met haar partner heeft ze een akkerbouwbedrijf in de Noordoostpolder. Sinds eind 2018 leidt ze Stimuland. ‘Ik draag nu bij aan verbetering en versterking van het platteland én werken we van onderop. Een manier van werken die me goed past.’

Directeur bestuurder
Business development
Acquisitie & ontwikkeling
Meer weten

‘Naast de mensen staan en samen het verschil maken’

Ingrid Jansen besefte al vroeg dat de politiek de enige weg is om de positie van de agrarische sector te verbeteren. ‘Als dochter van een Brabantse varkenshouder zag ik aan de keukentafel al dat mijn ouders 24 uur per dag 7 dagen in de week werkten om zo goed mogelijk voor hun dieren te zorgen binnen het huidige systeem van productie en kostprijs. Ik was ervan overtuigd dat dit anders kon en zag het dan ook als mijn missie om de positie van de landbouw in Nederland te verbeteren voor iedereen.’ Na een lange tijd werkzaam geweest te zijn in de politiek, heeft ze de keuze gemaakt om naar meer uitvoerende organisatie te stappen.

‘Bij Stimuland kan ik vanuit het positieve bijdragen aan verbetering en versterking van de agrarische sector en het platteland. In al onze projecten en activiteiten, we draaien er 125 per jaar, staan plattelandsbewoners en agrarisch ondernemers centraal. We werken gebiedsgericht en van onderop, dat kenmerkt ons. Het werkt duidelijk beter dan top-down en via het opleggen van doelstellingen. Een manier van werken die me goed past: pal naast de mensen staan en samen het verschil maken.’

 

‘Ik zie ontzettend veel kansen voor de ontwikkeling van het platteland’

Ingrid heeft een achtergrond als beleidsmedewerker in Brussel en Den Haag en vervolgens als voorzitter van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). IN 2018 werd zij door de toenmalige bestuur gevraagd de rol van directeur bij Stimuland op zich te nemen. ‘Stimuland is ooit opgericht om beleid en praktijk te verbinden. Die brugfunctie actueler dan ooit. Ik zie ontzettend veel kansen voor de ontwikkeling van het platteland in heel Nederland.’ Als netwerker pur sang, zoekt ze voortdurend samenwerking, zowel binnen projecten als op bestuurlijk niveau. ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’

 

‘Stoppen doet een agrarisch ondernemer niet zomaar.’

‘In het landelijk gebied zie ik verschillende transities samenkomen. Het gaat over natuur, stikstof, energietransitie, woningbouw, klimaat, toekomst van de landbouw en leefbaarheid. Deze transities worden door beleidsmakers vooral technisch aangevlogen met maatregelen hoe doelstellingen gehaald moeten worden. Ik zie het al onze taak om te zorgen dat er ook oog is voor de sociale kant, want die is net zo belangrijk als technische innovatie. Dat we ons niet alleen maar richten op opbouw maar ook op afbouw. Want stoppen doet een agrarisch ondernemer niet zomaar en daar moet ook aandacht voor zijn. Met onze bottom-up aanpak waarbij de menselijke maat centraal staat, maken wij transities bespreekbaar en behapbaar.’

‘Binnen de ontwikkeling bij Stimuland draait het om het zien van kansen, omgaan met verandering en inspelen op ontwikkelingen. Met als doel lange termijn waarde creëren voor de organisatie en al haar stakeholders. Wij denken vanuit behoefte van onze doelgroepen. Door een nieuwe meerjarenstrategie op te stellen gecombineerd een praktische transitie-aanpak van onderop zorgen we ervoor dat we duurzaam van meerwaarde blijven met onze organisatie en stakeholders. Je kan bij ons aankloppen als er maatschappelijke opgaven omgezet moeten worden in een concreet programma die gedragen wordt door de bewoners en agrarisch ondernemers in het gebied.