Reminder Werkplaats Netwerk Platteland - 30 mei

29 mrt 2024

Hoe kunnen groenblauwe diensten die gefinancierd worden uit het GLB bijdragen aan versterking van de biodiversiteit in het landelijk gebied èn aan het verdienvermogen van boeren en boerinnen? De biodiversiteit in Nederland moet verbeteren. Dit stelt ons voor ecologische en economische uitdagingen, maar tegelijkertijd kan dit ook kansen bieden voor natuur en landbouw. Tijdens de derde Werkplaats Netwerk Platteland op 30 mei 2024 is daarom het thema: ‘Groenblauwe diensten als verdienmodel’.

Pilots en projecten ter bevordering van biodiversiteit

Zonder vergaande actie zal de biodiversiteit in Nederland in een rap tempo afnemen. Overheden, kennis- en onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en belangenorganisaties voeren al veel diverse (GLB) pilots en projecten uit op dit gebied. Ook zijn er al diverse regelingen beschikbaar om onder andere de biodiversiteit op het niveau van boerenbedrijven en op gebiedsniveau te bevorderen. Zo kunnen boeren voor
het leveren van groenblauwe diensten een vergoeding krijgen via o.a. het ANLb en de ecoregeling van het GLB.

Door de juiste randvoorwaarden te creëren voor het leveren van groenblauwe diensten, kan de landbouw een toekomstbestendig verdienmodel ontwikkelen, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met het verdienvermogen van individuele boeren. De bedrijfsomstandigheden zijn immers per boer verschillend. Als groenblauwe diensten op de juiste wijze kunnen worden ingezet, levert dat meerwaarde voor zowel de boeren, de landbouwsector als geheel, als de natuur.

 

Win-winsituatie: groenblauwe diensten als (potentieel) verdienmodel

Tijdens deze derde werkplaats staat daarom de vraag centraal hoe we van de uitdagingen rondom biodiversiteit in het landelijk gebied een verdienmodel kunnen maken dat zowel natuur en landschap, als het verdienvermogen van boerenbedrijven ten goede komt. In werkbanken worden projecten/pilots uitgelicht die gericht zijn op het in gezamenlijkheid ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Agrariërs uit de betreffende projecten delen hun ervaring uit de boerenpraktijk.

 

Locatie & aanmelden

Datum:  Donderdag 30 mei 2024 

Tijd:       10.00 uur tot 15.30 uur

Locatie:  Wildlands Adventure Zoo, Raadhuisplein 99, 7811 AP Emmen

Het definitieve programma en de mogelijkheid om je aan te melden volgt eind april. Download de save the date hier.

 

Hoe ziet deze dag er verder uit?

De Werkplaats bestaat uit een gevarieerd programma.

  • De plenaire sessie zal bestaan uit een paneldiscussie onder begeleiding van Kwartiermaker Kernteam Werkplaats Netwerk Platteland Ingrid Jansen (Stimuland). De panelleden zijn o.a. Wiebe Bouma – directeur van Landschapsbeheer Friesland, Marije Klever – voorzitter BoerenNatuur en Geertje van Hooijdonk – directeur Natuur van het ministerie van LNV.
  • Na het plenaire deel kun je wandelen met een expert door Wildlands Adventure Zoo. Laat je informeren door een expert van Wildlands over hun duurzaamheidsbeleid of doe meer kennis op over het GLB met een deskundige van de Regieorganisatie GLB.
  • Aansluitend kun je werkbanken bezoeken waar ervaringen worden uitgewisseld op het terrein van ANLb, ecoregeling en groenblauwe dooradering. Ook worden vraagstukken behandeld als Natuurinclusief Boeren met Staatsbosbeheer, Duurzaam Boeren (in) Drenthe, koppeling GLB aan KPI’s en de volgende programmaperiode van het gehele GLB. Verder is het mogelijk om deel te nemen aan een excursie naar het WUR Proefbedrijf Valthermond. De dag wordt plenair afgesloten met een netwerkborrel. Het is een dag die je echt niet mag missen!
  • De Regieorganisatie GLB organiseert deze Werkplaats in samenwerking met Stimuland, BoerenNatuur en LandschappenNL.

 

Voor wie?

De  Werkplaats is bedoeld voor boeren en boerinnen, bewoners en gebruikers van het platteland, organisaties en overheden, adviseurs, onderzoekers en andere actoren op het gebied van landbouw, natuur en biodiversiteit.

Het definitieve programma en de mogelijkheid om je aan te melden volgt eind april.

Heb je vragen over de Werkplaats Netwerk Platteland?

Neem contact op met Stimulander Ingrid Jansen