We zijn er voor

Wij adviseren en ondersteunen, we jagen aan en versnellen ontwikkeling, we coördineren en begeleiden (gebieds)processen en we creëren vertrouwen en verbinding. Dit doen we voor en met  agrarische ondernemers, bewoners en overheden, met als doel een vitaal, leefbaar en toekomstbestendig platteland. Ontdek hieronder per doelgroep de expertises die we bieden.

Agrarische ondernemers

De agrarische sector staat voor grote opgaven en de transitie naar een duurzame landbouw is een gegeven. Samen met agrarische ondernemers en hun omgeving willen we werken aan landbouw die zowel in ecologisch, economisch als sociaal opzicht toekomstbestendig is, met eerlijke prijzen voor de boer en een gevarieerd en natuurrijk platteland. Onze expertises:

  • Ondersteuning van boerengroepen bij zelforganisatie
  • Ondersteuning en coaching bij ontwikkeling van het boerenerf
  • Kennis- en netwerkpartner voor de agrarische sector
Voor agrarische ondernemers

Bewoners

Lokale gemeenschappen kennen als geen ander de uitdagingen op het platteland. Daarnaast weten bewoners heel goed wat er nodig is om hun buurt of dorp leefbaarder te maken. Wij brengen mensen en ideeën samen en begeleiden en ondersteunen bewoners zodat ze zélf hun plannen kunnen uitvoeren en weerbaarder worden. Onze expertises:

  • Ontwikkeling en uitvoering van dorpsplannen
  • Ondersteuning van bewonersinitiatieven
  • Kennispartner voor plattelandsvraagstukken
Voor bewoners

 

Overheden

Overheden staan voor diverse uitdagingen met betrekking tot de transitie van het landelijk gebied. Denk aan opgaven op het gebied van stikstof, klimaat, waterkwaliteit, biodiversiteit, maar ook brede welvaart. Deze opgaven vereisen samenwerking tussen overheden, burgers, en andere belanghebbenden voor een leefbaar en toekomstbestendig platteland. Onze expertises:

  • Bottom-up gebiedsprocessen en verkenningen
  • Onafhankelijke project- en onderzoekspartner
  • Detachering van professionals op al onze werkgebieden
Voor overheden