Agrarisch ondernemers

De agrarische sector staat voor grote uitdagingen en opgaven en de transitie naar een duurzame landbouw is een gegeven. In tijden van veranderingen en onzekerheid kan het voor boeren lastig zijn om alle ontwikkelingen te overzien en keuzes te maken die passen bij het bedrijf, de omgeving en bij de boer zelf. Menig boer heeft daardoor zorgen over de toekomst van zijn of haar boerenbedrijf, zowel op korte als lange termijn. Samen met agrarische ondernemers willen we werken aan landbouw die zowel in ecologisch, economisch als in sociaal opzicht toekomstbestendig is, met eerlijke prijzen voor de boer en een gevarieerd en natuurrijk platteland. Daarvoor bieden we onze expertise op verschillende gebieden aan.

Ondersteuning van boerengroepen bij zelforganisatie

Om zelf meer regie te krijgen, meer invloed te hebben op veranderingen en daarnaast misschien ook nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen, helpt het om samen te werken. Wij geloven in zelfregie en zelforganisatie. Daarom moedigen we groepen boeren aan om de positieve regie te pakken en we ondersteunen en faciliteren hen daarbij op het gebied van kennis, netwerk en financiering. Daarvoor bestaat er geen vaste formule of een van tevoren vastgelegd stappenplan. Wél laat onze praktijkervaring zien dat verschillende groepen onderweg vergelijkbare uitdagingen tegenkomen. Op basis daarvan hebben we soort plan van aanpak opgesteld.

Ondersteuning en coaching bij ontwikkeling van het boerenerf

Op het platteland spelen veel verschillende zaken tegelijkertijd, waardoor boeren en andere erfeigenaren te maken krijgen met veranderingen op hun erf. Naast uitdagingen biedt dat ook kansen. Onze onafhankelijke erfcoaches en plattelandscoaches denken graag met erfeigenaren mee over de verschillende thema’s die spelen op het erf. Van biodiversiteit tot bedrijfsovername, van asbestverwijdering tot vergunningen en van nevenactiviteiten tot aan vrijkomende agrarische bebouwing. Erover praten helpt. Onze erfcoaches helpen om de kansen en mogelijkheden op een rij te zetten en te kijken welke stappen genomen kunnen worden. En dat allemaal onafhankelijk, vertrouwelijk en gratis.

Kennis en netwerkpartner voor de agrarische sector

Wij hebben veel kennis en kunde in huis op verschillende gebieden binnen de agrarische sector. Daarnaast werken we veel samen met kennisinstellingen, overheden, onderwijs en andere organisaties. Door deze combinatie zijn we een goede kennis- en netwerkpartner om samen te leren en te vernieuwen.

Onderscheidende onderzoekspartner

Tegen welke problemen lopen agrarische ondernemers aan, wat zouden ze graag anders zien? Wat is het effect van nieuw beleid, een nieuwe maatregel of een andere werkwijze? Voor gefundeerde antwoorden op deze en andere vragen is goed en onafhankelijk onderzoek nodig. Voor vraagstukken die betrekking hebben op een vitaal en leefbaar platteland is Stimuland een ervaren, deskundige en onderscheidende onderzoekspartner. We combineren onze academische kennis met onze geworteldheid in, en praktijkervaring op het platteland. Met oprechte interesse in het verhaal achter de cijfers zoeken we naar de antwoorden en creëren we draagvlak en actiebereidheid.

Opzetten en ondersteunen van praktijknetwerken

Er komt veel af op agrarische ondernemers; klimaatverandering, herstel van biodiversiteit, eiwittransitie, bodemgezondheid en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn belangrijke onderwerpen. Voor het met elkaar aangaan van deze uitdagingen en het vernieuwen en verduurzamen van de sector, zijn praktijknetwerken heel waardevol. In het netwerk staan de ondernemers centraal. Kennis en informatie wordt uitgewisseld, ervaringen worden gedeeld en nieuwe mogelijkheden worden verkend. Voorbeelden van praktijknetwerken waar wij een rol in hebben gespeeld of nog spelen zijn onder andere, het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw van BO Akkerbouw, het Praktijknetwerk Eiwitteelt Vechtdal en de pilot FlevoVeldboon.

Agro-Carrousel

Speciaal voor agrarische ondernemers organiseren wij de Agro-Carrousel. Deze bestaat uit bijeenkomsten met steeds een actueel en toekomstgericht thema. Vaak zijn we te gast bij een collega-ondernemer die zijn kennis en ervaring rondom het thema deelt en daarnaast bieden één of meer experts nog verdiepende informatie en inzichten. We gaan met elkaar in gesprek, leren van elkaar en er is gelegenheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met onder andere erfcoaches, advies- en kennisorganisaties. De bijeenkomsten zijn gratis en worden door het hele jaar als in een carrousel georganiseerd. Je kunt ‘in- en uitstappen’ wanneer je wilt en zo je horizon en netwerk verbreden.

Ben jij agrarisch ondernemer en ben je benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op met Stimulander Diane Stap