Bewoners

Op het platteland wonen mensen die er soms al generaties lang en vaak met plezier en trots wonen. Maar ze zien ook dat ‘hun’ platteland verandert. Het aantal scholen, huisartsen, busverbindingen, winkels en andere voorzieningen neemt af. Daardoor komt de leefbaarheid van de dorpen onder druk te staan en wordt het steeds belangrijker dat bewoners en gemeenschappen zichzelf goed organiseren. Wij geloven in de kracht van de gemeenschap en zijn ervan overtuigd dat bewoners heel goed weten wat er nodig is om hun buurt of dorp leefbaarder te maken. Wij brengen mensen en ideeën samen en begeleiden en ondersteunen bewoners zodat ze zélf hun plannen kunnen uitvoeren en weerbaarder worden.

Ontwikkelen en uitvoeren van (dorps)plannen

Dorpsplannen zijn essentieel voor de ontwikkeling en voor het behoud van leefbaarheid van dorpen en gemeenschappen. Aan de hand van onze WaardeWijzer gaan we met bewoners in gesprek om samen de behoeften te bepalen, doelen te stellen en acties te plannen om de leefbaarheid te verbeteren. We stimuleren eigenaarschap en bewoners houden zelf de regie, want daarmee kunnen zij ook in de toekomst blijven veranderen.

Ondersteuning van bewonersinitiatieven

Inwoners bedenken samen de mooiste initiatieven om hun omgeving mooier, groener of leefbaarder te maken. Want inwoners weten zelf het beste hoe zij hun omgeving aantrekkelijk willen houden of maken. We helpen bewoners graag bij het oppakken initiatieven in eigen regie. Van zorginitiatieven en energiecoöperaties tot buurthuizen en gezamenlijke moestuinen. We geven bewoners een duwtje in de rug door te helpen met informatie, nuttige contacten en met het vinden van subsidies, financiële steun en fondsen.

Kennispartners van plattelandsvraagstukken

We zijn geworteld in het platteland, we weten wat er speelt, spreken de taal en we hebben verstand van plattelandsontwikkeling. Daarnaast werken we veel samen met kennisinstellingen, overheden, onderwijs en andere organisaties. Deze combinatie zetten we dagelijks in voor onze missie; een vitaal, leefbaar en toekomstbestendig platteland voor de bewoners van nu en die van de toekomst. In gebiedsprocessen zorgen we ervoor dat participatie niet een vakje is dat afgevinkt moet worden, maar de mens staat centraal in onze aanpak en we zorgen ervoor dat de individuele stemmen van de bewoners worden gehoord.

Ben jij bewoner op het platteland en benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op met Stimulander Linda Baarslag