Rol & Positie: ondersteuning voor vrijwillige besturen

Plaatselijk belangen, dorpsraden, verenigingen en andere bewonersinitiatieven zijn heel belangrijk voor het vitaal en leefbaar houden van het platteland. Tegelijkertijd komt er veel op de vrijwillige besturen van deze organisaties af doordat de samenleving snel verandert. Om hen te ondersteunen en handvatten te bieden waarmee ze hun rol goed kunnen blijven vervullen, hebben wij de methodiek Rol & Positie ontwikkeld. Dankzij de provincie Overijssel kunnen wij hiermee tot juli 2025, in totaal 30 vrijwillige besturen in de provincie kosteloos ondersteunen.

Lokale samenleving wordt steeds belangrijker

In zowel de nieuwe Omgevingsvisie als het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) wordt de lokale samenleving steeds meer centraal gezet. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat bewoners steeds meer aan zet zijn voor het in stand houden van een vitaal dorp, wijk of vereniging. Wij merken dat vrijwillige besturen tegen verschillende obstakels aanlopen:

  • overvraagd worden, zowel vanuit de directe samenleving als daarbuiten;
  • het gevoel hebben structureel te kort te schieten;
  • makkelijk vervallen in verouderde patronen door al zo lang in dezelfde samenstelling te werken;
  • dat het niet voor iedereen meer duidelijk is wie de organisatie nou echt is en waar ze voor staan
  • dat door de jaren heen zoveel neventaken worden gedaan die misschien niet bij het bestuur horen.

 

Hoe helpt Rol & Positie?

De methodiek Rol & Positie helpt om duidelijke keuzes te maken in jullie belangrijkste rol en taken, op basis van draagvlak en haalbaarheid. Dat doen we in een werksessie met het voltallige bestuur. Deze werksessie duurt een uur en wordt begeleid door Stimuland. Aan de hand van ruim 50 kaarten met verschillende rollen en taken wordt in stappen prioriteit bepaald. Jullie krijgen weer inzicht in jullie belangrijkste taken, op basis van draagvlak en haalbaarheid. Na afloop van de werksessie koppelen de begeleiders van Stimuland de uitkomsten van de werksessie aan jullie terug. In een bondig overzicht ontvangen jullie handvatten om weerbaarder te worden en op de belangrijkste taken te focussen.

 

Geïnteresseerd?

Wil je als bestuur opnieuw je rol en positie bepalen? Neem dan contact op met Stimulanders Linda Baarslag en Joukje Hijlkema via 06-82 16 14 93 of lbaarslag@stimuland.nl. Zij nemen contact met je op en informeren je verder.

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over Rol & Positie?

Neem contact op met Stimulander Linda Baarslag