Overheden

Overheden staan voor verschillende uitdagingen met betrekking tot de transitie van het landelijk gebied. Denk aan opgaven op het gebied van stikstof, klimaat, waterkwaliteit, biodiversiteit, maar ook brede welvaart. Deze opgaven vereisen samenwerking tussen overheden, burgers, en andere belanghebbenden voor een leefbaar en toekomstbestendig platteland. Daarnaast is ook gespecialiseerde kennis en ervaring, voldoende capaciteit en onafhankelijkheid en een breed netwerk van contacten en samenwerkingspartners nodig voor een effectieve en efficiënte aanpak van de uitdagingen. Daarvoor bieden we onze expertise op verschillende gebieden aan.

Bottom-up gebiedsprocessen en -verkenningen

Processen waarin meerdere en complexe opgaven samenkomen, die vaak van bovenaf zijn opgelegd en waarbij er op het oog tegenstrijdige belangen zijn, kunnen daardoor ingewikkeld en gevoelig zijn. In dergelijke situaties is het heel belangrijk om een zorgvuldig proces te doorlopen waarbij de menselijke maat op lokaal niveau centraal staat. Wij hebben zowel expertise als ervaring in het begeleiden van bottom-up gebiedsprocessen, waarbij we sterke bakens hanteren die we gedurende het proces nauwlettend in de gaten houden. Verder toetsen we doorlopend de mate van vertrouwen, gemeenschappelijkheid, gebiedsgerichtheid en het persoonlijk leiderschap. Samen met de kennis en ervaring van onze medewerkers leidt dit tot duurzame relaties en gewenste stappen richting de vernieuwing(en) op het platteland.

Onafhankelijke project- en onderzoekspartner

Het organiseren en structureren van complexe maatschappelijke opgaven in het landelijk gebied is essentieel om vooruitgang te boeken. Als onafhankelijke projectpartner staan we klaar om aan de slag te gaan en we zoeken daarbij naar de aanpak die past bij jouw team en opgaven. Onze projectmanagers en projectleiders richten projecten in vanuit nieuw leiderschap en zijn bekend met verschillende projectmanagementmethoden. Met energie, gedrevenheid, inhoudelijke kennis en enthousiasme leiden Stimulanders projecten in goede banen.

Verder zijn we een ervaren, deskundige en onderscheidende onderzoekspartner voor vraagstukken die betrekking hebben op een vitaal en leefbaar platteland. Afhankelijk van de onderzoeksvraag en het onderwerp kiezen we de onderzoeksmethode die het meest doeltreffend is. We combineren onze academische kennis met onze geworteldheid in, en praktijkervaring op het platteland. Met oprechte interesse in het verhaal achter de cijfers zoeken we naar de antwoorden en creëren we draagvlak en actiebereidheid.

Detachering van professionals op al onze werkgebieden

Van projectmedewerker en -manager tot bestuursondersteuner en adviseur. En van onderzoeker  en omgevingsmanager tot communicatieadviseur en eventmanager. De Stimulanders zijn breed inzetbaar, met grondige kennis van hun vakgebied en met een passie voor het verbeteren van de vitaliteit van het platteland. Ze weten wat er speelt, spreken de taal en hebben daarnaast een uitgebreid netwerk van overheden, bedrijven, specialisten en uitvoerders. Daarmee bieden we overheden een snelle, flexibele oplossing voor alle (capaciteits)vraagstukken op het gebied van een vitaal en toekomstbestendig platteland.

Werkzaam bij een overheidsinstantie en benieuwd wat we kunnen betekenen?

Neem contact op met Stimulander Mirjam Arends