Onze aanpak

Dagelijks werken we samen met actieve inwoners, gemeenschappen, agrarische ondernemers, gebiedspartijen en overheden aan een vitaal, leefbaar en toekomstbestendig platteland. We adviseren en ondersteunen, we jagen aan en versnellen en we creëren vertrouwen en verbinding. We doen dat vanuit een gelijkwaardige aanpak, die aansluit bij de behoeften en belangen van de gemeenschap. Schouder aan schouder bouwen we aan duurzaam evenwicht tussen het welzijn van de plattelandsbewoners, economische ontwikkeling en behoud van natuur en biodiversiteit.

Lees meer

We zijn jouw onafhankelijke sparringpartner

De vraagstukken op het platteland zijn complex en uitdagend omdat de beschikbare ruimte verdeeld moet worden tussen verschillende doelgroepen en hun belangen. In (gebieds)processen, projecten en trajecten zijn wij een onafhankelijke sparringpartner met verstand van plattelandsontwikkeling, kennis van de agrarische sector en ervaring op het gebied van sociaal economische vraagstukken. Vanuit onze objectieve en onpartijdige aanpak en ons vermogen om verschillende belanghebbenden samen te brengen, dragen we bij aan de succesvolle ontwikkeling en uitvoering van projecten die de leefbaarheid en duurzaamheid op het platteland bevorderen.

 

We verbinden beleid met de praktijk

Inwoners, ondernemers en beleidsmakers hebben elkaar nodig. Actieve lokale gemeenschappen hebben vaak goede ideeën voor hun eigen leef- en werkomgeving. Maar hun initiatieven stranden regelmatig door gebrek aan tijd, kennis en geld of door ingewikkelde procedures. Overheden staan voor grote maatschappelijke opgaven die ze vaak top-down proberen te realiseren, waardoor draagvlak en participatie een uitdaging is. Wij kiezen voor een gelijkwaardige aanpak, waarbij we inwoners, boeren, organisaties en overheden met elkaar verbinden en samenwerking organiseren. Een aanpak die aansluit bij de behoeften en belangen van de gemeenschap, met ruimte voor initiatieven van onderop en waarin bewoners graag participeren.

 

We activeren en versnellen ontwikkeling

Onze kracht ligt in het activeren en versnellen van ontwikkeling, het versterken van lokale initiatieven en het bundelen van krachten. Daarbij draait het om de ambities van betrokken ondernemers en actieve inwoners. Want wij zijn ervan overtuigd dat actieve gemeenschappen een essentiële rol spelen in de maatschappelijke opgaven van deze tijd. Daarom faciliteren we groepen inwoners en ondernemers en versterken hun activiteiten zodat ze in staat zijn om zelf hun plannen uit te voeren of te reageren op de veranderingen in hun omgeving. Meer eigen regie en zelf aan het stuur. We stellen daarvoor onder andere handige tools beschikbaar.

 

Samen investeren in transitie

Het platteland staat voor grote opgaven op het gebied van onder andere voedsel, welzijn, zorg, natuur, water, energie en wonen. Dat vraagt om een samenhangende en integrale aanpak van de transities en een gelijkwaardige samenwerking tussen inwoners, boeren, organisaties en overheden. Wij zoeken en brengen partijen bij elkaar, we streven naar gemeenschappelijkheid, verbinden beleid met de praktijk en we investeren in vertrouwen voor lokaal eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid. Samen komen we tot een leefbaar, economisch vitaal en ecologisch duurzaam platteland met lokale gemeenschappen die zij zelf in staat zijn om te blijven ontwikkelen.