Merel Bakhuizen

Marketingadviseur & Business developer

Met een achtergrond in de revalidatie, het ondernemerschap en de marketing begon Merel met veel enthousiasme aan haar avontuur binnen Stimuland. ‘Stimulanders zijn vaak erg bescheiden over hun kennis en meerwaarde. Ik wil hen graag helpen aan de buitenwereld te laten zien wat voor impact zij op het platteland maken.’

Positionering Stimuland
Strategische marketing
Bedrijfsontwikkeling
Meer weten

Meidoornhagen en een overvliegende buizerd

 

Haar enthousiasme voor het buitengebied en cultureel erfgoed heeft ze vanuit huis meegekregen. Met haar basis in Deventer, is ze vaak op een van de vele landgoederen te vinden die Gelderland en Overijssel rijk is.

“Ik wandel graag en word blij als ik over een landgoed loop waar oude landschapselementen nog goed bewaard zijn gebleven of worden geherintroduceerd. Meidoornhagen als afscheiding tussen kleine weilanden, kruidenrijke gras, een overvliegende buizerd of biddende valk. Het is voor mij allemaal onderdeel van het platteland.”

Positionering en vernieuwing van bestaande organisaties

Binnen haar functie richt Merel zich op het inrichten van een strategisch marketingbeleid voor Stimuland. Dit omvat het vergroten ons bereik en de doorontwikkeling van onze positionering. ‘Onze Stimulanders zijn allemaal specialisten en ontzettend goed in wat ze doen. Het is geweldig om na te denken hoe we hun verhalen met de wereld kunnen delen.’

 

Verdere ontwikkeling van Stimuland

Daarnaast werkt Merel aan vernieuwing en ontwikkeling binnen Stimuland in haar rol als business developer. Denk hierbij aan het in de markt zetten van bestaande en nieuwe diensten en algehele meerwaardecreatie van Stimuland. ‘Hierin zijn we erg kritisch op welke projecten en thema’s we wel en niet inzetten. Draagt het niet bij aan een vitaal platteland? Dan slaan we een project af.’

Binnen lopende projecten wordt ze gevraagd mee te denken over de marketing aanpak en lancering van campagnes.