Klimaatactie

Het klimaat verandert en dat heeft gevolgen voor zowel de inwoners, de boeren als de natuur op het platteland. Daarom is het belangrijk dat we samen de uitstoot van CO2 terugbrengen en onze omgeving aanpassen, zodat het veilig en leefbaar blijft. Van onderop, gaan we samen met betrokken inwoners, boeren, organisaties en overheden écht aan de slag om de klimaatverandering en de gevolgen daarvan te beperken.

Effect van klimaatverandering op leefbaarheid

De aarde warmt op en het klimaat verandert. Grootste oorzaak daarvan is de uitstoot van steeds meer broeikasgassen, zoals CO2 en methaan. Deze klimaatverandering heeft verschillende gevolgen die ook op het platteland merkbaar zijn. Zo wordt bijvoorbeeld watertekort, door extreme hitte en weinig regen, afgewisseld door wateroverlast, veroorzaakt door langdurige regen of door hevige buien. Van boeren en inwoners wordt verwacht dat ze hun bedrijfsvoering en gedrag aanpassen om toekomstige klimaatdoelen te bereiken. Dat alles bij elkaar heeft effect op de vitaliteit en leefbaarheid van het platteland.

 

Samen aan de slag met haalbare mogelijkheden

We zetten ons binnen Stimuland in voor een vitaal en leefbaar platteland, waar ecosystemen goed functioneren, waar mensen gezond en gelukkig met elkaar samenleven en waar er sprake is van een eerlijke en vitale economie (brede welvaart). We verkennen en onderzoeken wat praktisch haalbare mogelijkheden zijn om de klimaatverandering op het platteland en de gevolgen daarvan te beperken. Met innovatieve pilots en projecten ontwikkelen we maatregelen die implementeerbaar en betaalbaar zijn. Dit doen we op een manier die past bij ons Stimuland-DNA. Dus van onderop, samen met betrokken inwoners en (agrarische) ondernemers in gebieden écht aan de slag gaan.

Vooral aandacht voor klimaat-betrokken jongeren

Binnen het werkgebied Klimaatactie hebben we bijzondere aandacht voor klimaat-betrokken jongeren die zich inzetten voor deze opgaves in het landelijk gebied. Want het gaat per slot van rekening over hún toekomst. We hebben veel ervaring in het ondersteunen en activeren van jongeren en (vrijwillige) jongerenorganisaties. Ook voeren wij verschillende projecten uit waarin jongerenparticipatie en het enthousiasmeren van jongeren voor vrijwilligerswerk centraal staan.

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over klimaatactie bij Stimuland?

Neem contact op met Stimulander Liset Bakker