Liset Bakker

Aanjager Klimaatactie & Projectmanager

Passie en gedrevenheid kenmerken Liset. Klimaat en plattelandsontwikkeling zijn onderwerpen die haar erg aanspreken en waar ze vanuit haar International Development Studies en haar master Climate Science, aan de Universiteit in Wageningen, waardevolle kennis aan bijdraagt. In haar studies heeft Liset onder andere gekeken naar de invloed klimaatverandering op de landbouw en het platteland. Ze sloot haar studie af met een scriptie over de toekomst van de melkveehouderij in Nederland.

Ontwikkeling werkgebied Klimaatactie
Toekomst melkveehouderij
Leefbaarheidsalliantie Gelderland
Meer weten

Passie en gedrevenheid kenmerken Liset

 

Liset groeide op in Meppel waar ze regelmatig te vinden was op de boerderij van haar opa en oma. Haar hart ging al vroeg uit naar paarden en tot haar 21ste heeft ze bij de jeugd op het hoogste niveau gereden, nu is ze actief in de subtop. ‘Ik heb een eigen paard dat ik zelf tot dit niveau heb opgeleid’, vertelt ze enthousiast.. ‘Daarnaast geef ik dressuurlessen en ook mentale sporttraining aan mbo- en hbo-studenten die een paardgerelateerde opleiding volgen. Ik zou mijn hele dag kunnen vullen met paarden terwijl ik er zelf maar één heb’, schetst ze haar liefde voor paarden.

‘Ik kijk naar de invloed van klimaatverandering op de landbouw en het platteland’

Als Thematrekker Klimaatactie is Liset betrokken bij thema’s als plattelandsontwikkeling en klimaatadaptatie en is ze projectmanager namens Plattelands Jongeren Gelderland bij de Leefbaarheidsalliantie.

‘Aan Stimuland waardeer ik dat ze duidelijk een eigen standpunt inneemt over onderwerpen en ik voel de vrijheid om ook mijn eigen standpunt te bepalen. Meningen of antwoorden worden niet voorgekauwd maar ontstaan door veel met elkaar te sparren over wat de beste oplossing of aanpak is. Dat maakt het spannend en het maakt Stimuland tot een goede partij voor het aanpakken van uitdagende onderwerpen op het platteland.’