Stimuland onderzocht recreatieve mogelijkheden Kotermeerstal

14 november 2023

Aan de zuidkant van het dorp Dedemsvaart, gemeente Hardenberg, ligt de Kotermeerstal, een prachtige waterplas van ongeveer 13 hectare. Om te kijken welke recreatieve ontwikkelingen en/of voorzieningen een positief effect kunnen hebben op de gebruiksmogelijkheden van de Kotermeerstal, vroeg de gemeente Hardenberg aan ons om een verkennend onderzoek uit te voeren. Het onderzoek is afgerond en ons onderzoeksrapport is goed ontvangen door de gemeenteraad.

Participatieve aanpak en doelstelling

Doel van ons onderzoek was het verzamelen van verschillende ideeën voor recreatiemogelijkheden en het benoemen van haalbare oplossingsrichtingen. Omdat er verschillende en misschien ook tegenstrijdige belangen gemoeid zijn bij dit vraagstuk, kozen we voor een participatieve aanpak. Dat betekent dat we de inwoners van Dedemsvaart en andere belanghebbenden actief hebben betrokken bij het onderzoek. We organiseerden een algemene inloopavond, waar ongeveer 75 inwoners, gebruikers of belangstellenden aangaven wat hun wensen, ideeën of juist zorgen zijn. Op basis daarvan voerden we 15 verdiepende gesprekken met inwoners, jongeren en andere betrokken partijen. Ook organiseerden we nog een aparte jongerenavond.

 

Aandachtspunten korte termijn en ontwikkelscenario’s

Dit alles leverde veel wensen, ideeën en onderwerpen op die we hebben uitgewerkt in drie ‘ontwikkelscenario’s’ voor recreatie op en rond de Kotermeerstal. Tijdens een bijeenkomst en online konden de inwoners en andere belanghebbenden aangeven wat ze van de ontwikkelscenario’s vinden welke hun voorkeur heeft. Bij elk scenario ligt de nadruk op een ander onderwerp en misschien zijn combinaties van de scenario’s mogelijk.

  • Recreatie met focus op natuureducatie en ruimte voor planten en dieren
  • Recreatie met focus op maatschappelijke activiteiten overdag
  • Recreatie met grootschalige activiteiten en sterke vorm van toerisme

In het onderzoeksrapport wordt bij elk scenario benoemt wat hierover is gezegd door de inwoners en belanghebbenden, en wat de knelpunten, kansen en aanbevelingen zijn. Verder kwamen er tijdens het onderzoek ook een aantal punten naar voren die, ongeacht het vervolgproces, snel  zouden kunnen zorgen voor een zichtbare verbetering van de omgeving van de Kotermeerstal. Daarom hebben we geadviseerd om van deze punten op het gebied van beheer en veiligheid, snel werk te maken. Lees hier het volledige onderzoeksrapport. Het college van burgemeester & wethouders legt het onderzoeksrapport binnenkort voor aan de gemeenteraad en doet daarbij een voorstel over het vervolg.

 

Wat kunnen we voor jou onderzoeken?

Heb je als gemeente of andere organisatie een vraagstuk waarnaar je graag onderzoek zou willen laten doen? Neem dan contact op met Stimulander Liset Bakker via 06-13 48 86 87 of lbakker@stimuland.nl. Wij onderzoeken een grote variatie aan vraagstukken. Maar onze aanpak is altijd eenduidig; met oprechte interesse in het verhaal achter de cijfers zoeken we naar de antwoorden en creëren we draagvlak en actiebereidheid.

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over dit onderzoek?

Neem contact op met Stimulander Liset Bakker