Lotte Kist

Junior Projectmedewerker

Lotte groeide op in het Overijsselse Den Ham en zet zich als junior projectmedewerker met haar bachelor en master Ruimtelijke planning en Landschapsarchitectuur aan de WUR breed voor Stimuland in. ‘Ik heb veel affiniteit met het landelijke gebied en ben blij dat ik daar vanuit mijn werk een beetje invloed op kan uitoefenen.’

Gebiedsontwikkeling
Landbouwtransitie
Participatieprocessen
Meer weten

‘Ik wil dat mensen zich gehoord voelen.’

 

‘Als kind was ik altijd veel op het platteland te vinden. Ik was er erg graag en ik denk ook dat daar mijn liefde voor het landelijk gebied is ontstaan. Mijn vader is loonwerker en zodoende kwam ik veel op boerderijen. Ik was mij altijd bewust van mijn omgeving en vroeg me dan of hoe dit allemaal is ontstaan.’

‘Door de ruimtelijke opgaven die er op dit moment liggen, verandert er veel. Ik voel mij mede door mijn achtergrond en liefde voor het landschap op het platteland, verantwoordelijk om hier een rol in te spelen en vooral ook dat mensen zich hier gehoord voelen. De kloof tussen stad en platteland lijkt groot, maar uiteindelijk willen we allemaal een leefbaar platteland, waar het mooi leven en werken is en waar mensen zich thuis voelen.’

Steentje bijdragen aan een toekomstbestendig platteland

Na haar stageperiode waarin Lotte onderzoek deed naar de realisatie van alternatieve woonvormen in het landelijk gebied, is ze ons team komen versterken als junior projectmedewerker. Lotte behaalde haar bachelor en master Ruimtelijke planning en Landschapsarchitectuur aan de WUR. Deze kennis en ervaring zet ze dagelijks in voor onder andere VIPNL: het Veenweiden Innovatie Programma Nederland, waarvoor Stimulander Riek van der Harst proeftuintrekker is. Daarnaast helpt ze bij de ondersteunende werkzaamheden voor de portefeuillehouder landelijk gebied van de K80.

‘Ik vind het fijn om onderdeel uit te maken van een stichting. Hier wordt vooral gewerkt vanuit een intrinsieke motivatie in plaats van vanuit een financiële motivatie. De Stimulanders zijn erg gemotiveerd om op een positieve manier hun steentje bij te dragen aan een toekomstbestendig platteland. Dat spreekt me enorm aan.’