Duurzame landbouw

Agrarische ondernemers staan voor grote opgaven en de transitie naar een duurzame landbouw is een gegeven. Daarmee staan ze voor belangrijke keuzes. Samen met agrarische ondernemers en hun omgeving werken we aan een duurzame landbouw met eerlijke prijzen voor de boer en een gevarieerd en natuurrijk platteland. Daarnaast zijn we dé partner voor de begeleiding van gebiedsprocessen in de landbouw, waarbij participatie van alle betrokkenen voorop staat.

Boeren zijn belangrijk voor de leefbaarheid

Boeren nemen een veelzijdige plek in op het platteland en spelen een belangrijke rol ten aanzien van de leefbaarheid in ons landelijk gebied. Dagelijks leveren ze gezonde en kwalitatief hoogwaardige producten aan zowel de Nederlandse als de internationale markt. Ze vervullen een belangrijke rol bij het onderhouden van de natuur en het landschap. Daarnaast zijn boeren vaak heel actief in het verenigingsleven en zorgen ze voor werkgelegenheid en bedrijvigheid in de regio. Tegelijkertijd staat de agrarische sector voor grote uitdagingen en opgaven en moeten boeren duurzamer gaan produceren.

 

Duurzamer produceren in eigen regie

Voor ons betekent duurzame landbouw dat alle agrarische ondernemers de omslag kunnen maken naar een meer circulair productiesysteem waarin de maatschappelijke opgaven op het gebied van natuur, klimaat en water zijn ingebed. Daarbij vinden we het belangrijk dat de boer zelf de regie blijft houden over zijn bedrijf. Samen met agrarische ondernemers en hun omgeving werken we aan een duurzame landbouw met eerlijke prijzen voor de boer, rekening houdend met de sociale samenhang in de gemeenschappen en met een gevarieerd en natuurrijk platteland.

Ondersteunen, activeren en innoveren

Wij hebben veel kennis en kunde in huis op verschillende gebieden binnen de agrarische sector. Bovendien weten we wat er speelt en zijn we op de hoogte van specifieke ontwikkelingen, zowel qua beleid als in de keten en hoe zich dit door vertaalt naar het boerenerf. Die expertise zetten we op verschillende manieren in, om samen de agrarische sector te vernieuwen en verduurzamen. Denk hierbij aan individuele ondersteuning van boeren en erfeigenaren door onze erfcoaches/plattelandscoaches, aan het activeren en faciliteren van boerengroepen, het opzetten van praktijknetwerken en het ontwikkelen van nieuwe concepten zoals de Agro-Carrousel. [linken naar de landingspagina Agro-Carrousel]

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over duurzame landbouw?

Neem contact op met Stimulander Diane Stap