Leefbaarheid

Inwoners en ondernemers kennen als geen ander de uitdagingen en kansen op het platteland. Daarnaast weten ze heel goed wat er nodig is om hun buurt, wijk of dorp leefbaarder te maken. Wij brengen mensen en ideeën samen en bundelen de krachten zodat inwoners en ondernemers zélf hun plannen kunnen uitvoeren en ze in staat zijn om te reageren op de veranderingen in hun omgeving.

Leefbaarheid staat onder druk

Het platteland verandert. Het aantal scholen, huisartsen, busverbindingen, winkels en andere voorzieningen neemt af. Daardoor komt de leefbaarheid onder druk te staan en wordt het steeds belangrijker dat bewoners en gemeenschappen zichzelf goed organiseren. Wij geloven in de kracht van de gemeenschap en zijn ervan overtuigd dat bewoners en ondernemers heel goed weten wat er nodig is om hun buurt of dorp leefbaarder te maken. Daarbij zien we het als onze rol om hen te faciliteren, zodat ze zélf hun plannen kunnen uitvoeren en ze in staat zijn om te reageren op de veranderingen in hun omgeving. Wij hebben veel ervaring in het begeleiden van participatieprocessen, waarbij we vaste basisprincipes hanteren om te komen tot toekomstbestendige oplossingen.

 

Maatwerk voor iedere opgave

Wij geloven dat participatieprocessen pas succesvol zijn als we oprecht naar elkaar luisteren en het eerlijke gesprek met elkaar voeren. We doen dit vanuit vooraf gedeelde kaders, met het juiste verhaal en een met een aanpak die past bij het vraagstuk en bij de betrokkenen. Dat betekent dat bewonersparticipatie voor ons altijd maatwerk is, afgestemd op de specifieke situatie en de geschiedenis van de plek. Voor iedere opgave opnieuw, van strategie tot uitvoering.

Zorgen dat mensen gehoord worden

Een verandering in onze ruimtelijke omgeving heeft impact. Niet alleen op een stad, dorp of de natuur, maar vooral ook op de mensen die er leven, wonen en werken. Mensen met verschillende belangen, achtergronden, kennisniveaus, drijfveren en ambities. Het is daarom van belang dat inwoners, bedrijven en/of belangenverenigingen gehoord worden en input kunnen leveren om plannen in hun directe leefomgeving te verbeteren.

 

Alle argumenten en belangen afwegen

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is een participatieproces niet hetzelfde als draagvlak creëren. Want naar elkaar luisteren en een eerlijk gesprek voeren betekent nog niet dat er ook een plan komt dat voor iedereen wenselijk is. De belangen en drijfveren kunnen immers verschillend zijn. Maar een zorgvuldig doorlopen participatieproces kan draagvlak wél vergroten. Samen zorgen we ervoor dat alle argumenten en belangen worden afgewogen om een gefundeerd besluit te kunnen nemen.

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over leefbaarheid?

Neem contact op met Stimulander Linda Baarslag