Klimaatkansen verkennen met open en realistische blik

23 mei 2023

We kunnen er met elkaar niet omheen: het klimaat en de wereld verandert. De wereldwijde uitstoot van CO2, het meest aanwezige broeikasgas, stijgt nog steeds. Hierdoor warmt de aarde op, verandert het klimaat, wordt het weer extremer en stijgt de zeespiegel. Dat heeft onder andere gevolgen voor de beschikbaarheid van drinkwater, voor de voedselzekerheid en voor het voortbestaan van dier- en plantensoorten. Daarom is het erg belangrijk dat we de uitstoot van CO2 terugbrengen en ons ondertussen aanpassen aan de klimaatverandering.

Boeren kunnen belangrijke rol spelen

Voor het reduceren of vastleggen van CO2, is er helaas geen ‘one size fits all oplossing’. Wel zijn we bij Stimuland van mening dat boeren een belangrijke rol kunnen spelen in het bieden van oplossingen. Maar wat kun je als boer doen en waar begin je? Hoe en waar vind je informatie over wat er nu al onderzocht wordt en wat mogelijkheden zijn? Vanuit het thema ‘Klimaatactie’ verkennen Stimulanders Jan ten Tije, Anne Veens, Liset Bakker en Lilian van Uhm met een open en realistische blik welke mogelijkheden en manieren er al zijn. Ze laten zich inspireren en informeren om vervolgens samen met boeren te kunnen bepalen wat er wellicht voor hem of haar geschikt zou kunnen zijn.

Toekomstbestendige samenleving

‘Hoe graag we ook zouden willen, ook wij hebben geen pasklare oplossing om aan boeren te bieden’, constateren de Stimulanders nuchter. ‘Wel zijn we ervan overtuigd dat niets doen geen optie is. We moeten met elkaar zoeken naar mogelijkheden om de veerkracht en het aanpassingsvermogen van onze totale samenleving, dus wonen, voedselproductie, energiehuishouding en waterbeheer, te vergroten. Al deze onderdelen hebben met elkaar te maken en hangen met elkaar samen. Als we de veerkracht van het totale systeem kunnen vergroten dan worden we klimaat- en toekomstbestendiger en kunnen we de risico’s ook spreiden’, klinkt het beslist.

Met een kritische nuchtere blik verkennen

‘Er wordt op verschillende plekken onderzoek gedaan naar, en geëxperimenteerd met andere vormen van meer klimaatbestendig agrarisch ondernemen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld strokenteelt en wisselteelt, aan agroforestry of een voedselbos met een educatief centrum, aan het langer vasthouden van water in de bodem en op lage percelen, of aan het telen van gewassen voor biobased bouwmaterialen. We bezoeken deze locaties, we laten ons informeren en inspireren, of we zijn zelf één van de deelnemende onderzoekende partijen. Sommige experimenten zijn al vergevorderd en praktisch haalbaar. Andere staan nog in de kinderschoenen of zijn erg idealistisch. Wij zijn van mening dat het belangrijk is om alles met een kritische en nuchtere blik te verkennen en te onderzoeken waar de kansen liggen om deze ideeën te koppelen aan de praktijk. Samen met boeren bekijken we wat past bij de bodem in hun gebied, wat ervoor nodig is, of het rendabel kan zijn en of het eventueel te koppelen is aan andere (maatschappelijke) initiatieven.’

Samen komen we verder

Het veranderende klimaat is niet ‘ver van ons bed’ en we kunnen wel degelijk iets doen. Door hierin samen op te trekken kunnen we risico’s met elkaar delen en samen toekomstbestendiger worden.

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over klimaatactie bij Stimuland?

Neem contact op met Stimulander Liset Bakker