Wij hebben onze organisatiestructuur gewijzigd

13 februari 2024

Door een verdere professionalisering van de organisatie is Stimuland in de afgelopen jaren gegroeid. Ons team is groter geworden en we hebben meer opdrachten uitgevoerd, verspreid over verschillende provincies. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur en de raad van toezicht ons organisatiemodel met een platte organisatiestructuur tegen het licht gehouden en geconstateerd dat we toe zijn aan een meer duurzaam organisatiemodel voor de toekomst. Daarom hebben we onder andere besloten om ons organisatiemodel te wijzigen, een management team te introduceren en een adjunct-directeur aan te trekken.

Komst adjunct-directeur

Met ingang van 1 februari 2024 is Marijke Hoogeboom bij ons gestart als adjunct-directeur en als manager Programma’s & Projecten. Marijke heeft 14 jaar bij de provincie Overijssel gewerkt en haar laatste functie daar was teamleider Contractering en projectleider Toekomstgerichte Erven. Wij zijn blij met de komst van Marijke die een nieuwe fase voor Stimuland markeert. ‘Marijke wordt verantwoordelijk voor de aansturing van de interne organisatie en met haar komst is de noodzakelijke organisatieverandering afgerond’, vertelt onze directeur-bestuurder Ingrid Jansen. ‘Daardoor kan ik mij meer gaan richten op de langetermijnstrategie en positionering van Stimuland. Daarnaast wil ik mij ook meer extern gaan richten om de zichtbaarheid van Stimuland te vergroten.’

Introductie management team

Verder hebben we met ingang van 1 februari een management team geïntroduceerd dat bestaat uit de directeur-bestuurder, de adjunct-directeur en de manager Creativiteit. Mirjam Arends is de manager Creativiteit en zij is vanuit deze rol verantwoordelijk voor de ontwikkeling en acquisitie van nieuwe projecten voor Stimuland. Ingrid is blij dat Mirjam deze rol op zich wil nemen. ‘Mirjam kent Stimuland door en door omdat zij als sinds haar stage in 2017 bij Stimuland werkt en zich de afgelopen jaren heeft doorontwikkeld naar Senior Projectmanager en thematrekker Leefbaarheid. Mirjam heeft laten zien dat ze heel allround is en alle werkterreinen beheerst. Daarnaast zoekt zij continu naar vernieuwing en verbinding en dat maakt haar heel geschikt voor deze nieuwe rol.’ In een volgende nieuwsbrief zullen we Mirjam in haar nieuwe rol uitgebreid introduceren.

 

Doorontwikkelen naar volgende fase

‘De genoemde wijzigingen leiden tot een duidelijker organisatiestructuur, een efficiëntere bedrijfsvoering en uiteindelijk tot betere resultaten voor de samenwerkingspartners en opdrachtgevers van Stimuland. Verder wordt de afhankelijkheid van de directeur aanzienlijk verminderd omdat de verantwoordelijkheden worden verspreid over verschillende leden van het management team. Kortom, met deze gewijzigde organisatiestructuur kan Stimuland zich doorontwikkelen naar een volgende fase’, besluit Ingrid gemotiveerd.

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen?

Neem contact op met Stimulander Ingrid Jansen