Procesbegeleider meerjarenstrategie gezocht

21 december 2023

Stimuland staat aan de vooravond van een nieuwe transformatie. Ruim 25 jaar geleden begonnen we als een uitvoerende organisatie voor het landelijk gebied in Overijssel. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een financieel onafhankelijke stichting die zich met een sterk team vol vakmensen inzet voor een vitaal platteland!

Maar we willen meer, want het Nederlandse platteland verandert ook. De leefbaarheid op het platteland komt steeds verder onder druk te staan en we merken dat er een groeiende behoefte is aan een onafhankelijke partij die verstand heeft van het platteland. Stimuland is één van de weinige organisaties in Nederland die deze ervaring al 27 jaar in huis heeft. We zijn er dan ook van overtuigd dat onze rol de komende jaren alleen maar belangrijker gaat worden en we zijn klaar voor deze volgende fase.

Deze fase omvat het verder ontwikkelen van Stimuland zonder hierbij onze unieke positie en identiteit te verliezen. Het is onze droom, om met ons team enthousiaste Stimulanders te werken aan een vitaal platteland in Nederland. Hiervoor zoeken we een externe tijdelijke procesbegeleider die ons wil helpen Stimuland naar een nieuw niveau te tillen.

 

Waar willen we aan bouwen de komende jaren?

  • Ontwikkelen van een nieuwe ambitieuze toekomstvisie met het team
  • Positionering van Stimuland versterken
  • Meerwaardecreatie van Stimuland vergroten
  • Nieuwe businessmodellen ontwikkelen
  • Ontwikkelen eigenaarschap en ondernemerschap binnen het team
  • Voortdurende vernieuwing onderdeel laten worden van de organisatie

 

Wat zoeken we in een procesbegeleider?

We zoeken iemand die ons vanaf medio het eerste kwartaal 2024 kan helpen de stip op de horizon te bepalen samen met het team. Je hoeft geen inhoudelijke kennis te hebben van ons vakgebied, maar je hebt wel een duidelijke visie op nieuwe businessmodellen en ervaring met innovatie en groei van bestaande (maatschappelijke) organisaties. Je hebt een zakelijke en commerciële kant en weet dit te combineren met de maatschappelijke doelen waar Stimuland voor staat.

Enthousiast?

Herken je je in het gevraagde profiel? Dan ontvangen we heel graag jouw reactie (plan van aanpak, overzicht van referentieprojecten en jouw C.V.) via mbakhuizen@stimuland.nl. Je hoeft niet voor een specifieke datum te reageren, maar het liefst wel zo snel mogelijk. Met geschikte kandidaten proberen we zo snel mogelijk in gesprek te gaan.

Mocht je vragen hebben over de inhoud van deze uitvraag of over de procedure, dan kun je terecht bij Merel Bakhuizen (marketing adviseur bij Stimuland) via E mbakhuizen@stimuland.nl of M 06 83 52 20 21.

 

25 jaar Stimuland in een notendop

Stichting Stimuland is in 1996 opgericht als gezamenlijk initiatief van provinciale overheid en het agrarisch bedrijfsleven in Oost-Nederland. Er was behoefte aan een onafhankelijke partij die een brugfunctie vervult; om beleidsplannen en de uitvoering in de praktijk dichter bij elkaar te brengen. Stimuland werd hiermee een uitvoerende partner van de overheid, volledig gefinancierd uit subsidies, en voerde subsidieregelingen en projecten uit voor het platteland.

In 2005 is Stimuland verzelfstandigd en vanaf deze periode was er nog nauwe (financiële) relatie met de provincie Overijssel. Afhankelijk van politieke ontwikkelingen en beslissingen kwam de financiering van Stimuland steeds meer onder druk te staan. In 2016/2017 viel de structurele financiering helemaal weg en de stichting was niet voldoende voorbereid op het werven van marktopdrachten. Vanaf 2018 is door het toenmalige bestuur gekozen voor een koersverandering en dit werd gemarkeerd met de komst van een nieuwe directeur. De missie en visie van Stimuland is herzien, het team werd versterkt en de organisatie en verdienmodellen zijn onder de loep genomen.

Nu, eind 2023, is het huis op orde en zijn we zoals eerder genoemd financieel onafhankelijk. Onze opdrachtgevers komen inmiddels al lang niet meer alleen van onze geboorteprovincie Overijssel en we zijn er trots op dat we inmiddels worden gevraagd om op tactisch en strategisch niveau mee te denken over de uitdagingen op het platteland. Volgend jaar staat ook een verhuizing naar Mr. Green Boutique op de planning waarmee we op meerdere locaties, klaar zijn voor de toekomst om aan een vitaal platteland te werken in Nederland.

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over de meerjarenstrategie van Stimuland?

Neem contact op met Stimulander Merel Bakhuizen