Formatie 2024: Nu hét moment voor een minister Platteland en Regiozaken

21 mei 2024

Na maanden van onderhandelen sloten de vier partijen PVV, VVD, NSC en BBB vorige week, in de nacht van woensdag op donderdag, het hoofdlijnenakkoord. In de komende tijd zullen zij de verdeling van de ministersposten en de personele invulling met elkaar bepalen. Daarom is dit voor Ingrid Jansen, directeur van Stichting Stimuland, een goed moment om de onderhandelende partijen opnieuw op te roepen om een minister van Platteland en Regiozaken aan te stellen.

Integrale aanpak van beleidsopgaven

We staan in Nederland voor gigantische opgaven op het gebied van onder andere klimaat, energie, stikstof, natuur, landbouw, wonen, werken en bereikbaarheid. Deze opgaven komen samen op het platteland en daarvoor is volgens Ingrid een samenhangende regiospecifeke benadering nodig. ‘Al deze opgaven hebben een grote impact op de ruimte en dat vraagt om scherpe keuzes. Die zal Den Haag in samenspraak met de regio moeten maken. Voor de bewoners van het platteland is het belangrijk dat er zowel werk, als woningbouw, openbaar vervoer en bijvoorbeeld een goede digitale infrastructuur is. De opgaven zijn groot en hangen met elkaar samen. Dat vraagt om een integrale aanpak op verschillende niveaus en dat is niet haalbaar als de diverse opgaven verdeeld worden over verschillende ministeries. Er moet dus een minister van Platteland en Regiozaken komen, om samen met de regio’s een integrale aanpak te ontwikkelen’, licht Ingrid haar statement toe.

‘Het platteland kent een sterke traditie van zelfredzaamheid en een hoge mate van hulpvaardigheid.'

Al eerder soortgelijke oproepen

Stimuland is niet de enige partij die deze oproep doet. Zo pleitte de directeur van de Regiobank in 2023, dat er een minister van Regiozaken moet komen vanwege het belang van de regio voor Nederland. Volgens een peiling die de Regiobank uitvoerde, vindt bijna de helft van alle Nederlanders dat de publieke voorzieningen in hun woonplaats achteruit is gegaan en dat de leefbaarheid in kleine kernen en dorpen onder druk staat. Zij vinden ook dat deze minister er moet komen. Verder pleitte de nieuwkomer BoerBurgerBeweging in 2021 ook voor een minister voor het Platteland omdat ze van mening zijn dat er in politiek Den Haag te weinig oog is voor het platteland. Ook wilden ze een ministerie van het platteland op minimaal 100 kilometer van Den Haag, om zo letterlijk de afstand met Den Haag te overbruggen. Ingrid is van mening dat anno 2024 de roep om een minister van Platteland en Regiozaken alleen maar urgenter is geworden en roept de politici op om deze te omarmen.

Ga uit van vertrouwen in noaberschap

De meeste Nederlanders wonen niet in de Randstadprovincies, maar in wat van oudsher het platteland wordt genoemd. ‘Het platteland kent een sterke traditie van zelfredzaamheid en een hoge mate van hulpvaardigheid. Daar komt nog bij dat Nederland beschikt over goed opgeleide, intelligente en bemiddelde inwoners. Het zou dom zijn als je daar als overheid geen beroep op doet. Ga uit van vertrouwen in noaberschap en vertel de regio niet wat ze moeten doen, maar kom eerst luisteren’, benadrukt Ingrid vastberaden. Als voorbeeld noemt ze specifiek ook de aanpak van de staatsecretaris van Mijnbouw, Hans Vijlbrief. Bij zijn aantreden ging hij gelijk persoonlijk met gedupeerde Groningers praten en ging hij een paar dagen per maand in Groningen in werken. De gaswinning werd teruggebracht naar een minimale hoeveelheid en uiteindelijk wordt de gaskraan dit jaar helemaal dichtgedraaid. ‘Zijn aanpak zou inspirerend kunnen zijn voor de nieuwe minister van Platteland en Regiozaken.’

Wil je graag eens van gedachten wisselen over dit artikel?

Neem contact op met Stimulander Ingrid Jansen