De blik vooruit in 2024

21 december 2023

Het jaar 2023 ligt bijna achter ons en de feestdagen liggen in het verschiet. Traditioneel is dit de periode van terugblikken, maar wij Stimulanders kijken vooral ook graag vooruit. Dat past bij onze kracht: het activeren en versnellen van ontwikkeling voor een vitaal, leefbaar en toekomstbestendig platteland. Daarvoor is het ook nodig dat we onze eigen organisatie verder blijven ontwikkelen en daarom zal 2024 onder andere ook in het teken van onze eigen transformatie staan.

 

Werkveld verbreden en meerwaarde creëren

In de afgelopen 25 jaar hebben we ons van een subsidie-afhankelijke stichting ontwikkeld tot een financieel onafhankelijke stichting, zonder winstoogmerk. We zijn trots op onze enthousiaste en betrokken Stimulanders, die geworteld zijn in verschillende plattelandsregio’s en die zich dagelijks inzetten voor een vitaal en leefbaar platteland. Onze rol zal in de komende jaren alleen maar belangrijker gaan worden gezien de grote uitdagingen op het platteland en daarom maken we stappen naar een volgende fase. Voor de komende jaren is onze ambitie om ons werkveld zowel geografisch als inhoudelijk te verbreden en ons nog meer te richten op het creëren van meerwaarde voor opdrachtgevers, de eigen organisatie en andere betrokken partijen.

 

Schouder aan schouder bouwen

Om die ambitie waar te kunnen maken zijn we onder andere bezig met het aanvragen van de ANBI-status. Want dat kan bijdragen aan het aantrekken van de benodigde fondsen en investeerders waardoor  we meer financiële armslag krijgen om zelf te kunnen ontwikkelen, innoveren, experimenteren en pionieren. In aanloop naar de ANBI-status hebben we dit jaar het jaarverslag 2022 gepubliceerd en gaan we aan de slag met het ontwikkelen van onze langetermijnstrategie. Daarvoor zoeken we een externe tijdelijke procesbegeleider die ons kan helpen om Stimuland naar een nieuw niveau te tillen en die samen met ons een nieuwe ambitieuze toekomstvisie kan opstellen voor de komende jaren.

Kortom: Wij zijn volop in beweging om ook in de komende jaren schouder aan schouder te kunnen bouwen aan een leefbaar, economisch vitaal en ecologisch duurzaam platteland, met lokale gemeenschappen die zelf in staat zijn om zich te organiseren en de regie te pakken.