Stimuland en MaatWijs bouwen aan leefbaarheid

04 oktober 2022

Stimuland en MaatWijs gaan samenwerken op het gebied van maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid. ‘Wij zijn heel blij met deze samenwerking; MaatWijs is een jong bedrijf uit Zwolle met drie ervaren en enthousiaste adviseurs. In hun manier van werken herkennen wij de gedrevenheid, maatschappelijke betrokkenheid, de wil om aan te pakken en de nuchtere kijk die we bij Stimuland ook hebben’, vertelt Ingrid Jansen, directeur van Stimuland enthousiast. ‘Dat zorgde al snel voor een goede en noodzakelijke klik. Met onze gezamenlijke ervaring en expertise hopen we in de toekomst mooie resultaten te kunnen boeken op het gebied van maatschappelijk vastgoed om zo het platteland leefbaar te houden.’

Verfrissende en vernieuwende aanpak

Jeroen van Ettekoven, Robbert Jan Sluiter en Henrik Augustinus van MaatWijs kijken ook uit naar de samenwerking. Ze delen dezelfde visie en passie voor het leefbaar maken en houden van omgevingen en samen hebben ze meer dan 30 jaar ervaring in maatschappelijk vastgoed. Op 1 januari 2022 hebben ze MaatWijs opgericht. ‘We merken in de uitvoering van projecten dat mensen onze aanpak verfrissend en vernieuwend vinden’, schetst Jeroen hun manier van werken. ‘Wij starten ieder project vanuit de gedachte dat wijsheid begint bij verwondering. We gaan dus niet gelijk rennen maar proberen eerst te ontrafelen waar het écht over gaat. Daarbij denken we eerst zoveel mogelijk vanuit de activiteit en daarna pas aan wat de stenen daaraan kunnen bijdragen. Doordat we alle drie op verschillende plekken hebben gewerkt, zoals bij gemeenten en adviesbureaus, en in onze vrije tijd ook maatschappelijk actief zijn, voelen we goed aan wat er op verschillende vlakken nodig is. Dat alles bij elkaar maakt ons onderscheidend en maakt dat we resultaten behalen,’ legt hij duidelijk uit.

 

Langetermijnperspectief bieden met gezonde gebouwen

MaatWijs bouwt aan leefbaarheid door te adviseren op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Bij maatschappelijk vastgoed moet je denken aan gebouwen waarin maatschappelijke organisaties zijn gehuisvest zoals scholen, wijkcentra, zwembaden, gymzalen, bibliotheken, kerken enzovoorts. ‘Vanuit MaatWijs maken wij hiervoor strategische plannen, doen locatieonderzoek, zorgen voor afstemming en draagvlak en geven advies over beheer en exploitatie. Daarbij kijken we altijd verder dan morgen en bieden we een langetermijnperspectief met gezonde gebouwen en een gezonde, financieel haalbare exploitatie’, benadrukt Jeroen die ook enthousiast is over de aankomende samenwerking met Stimuland. ‘We geloven erg in samenwerken, in delen en in openstaan voor anderen. Bovendien is Stimuland sterk op het gebied van draagvlak, participatie en een gebiedsgerichte aanpak en daarin zien wij voor ons ook de meerwaarde.’

 

Samen bouwen aan leefbaarheid

Kleinere dorpen op het platteland zien voorzieningen zoals de school, de sporthal of het wijkcentrum verdwijnen, wat ten koste gaat van de leefbaarheid. ‘Samen met MaatWijs kunnen we inwoners en organisaties adviseren en begeleiden als het gaat om bijvoorbeeld het beheer en de exploitatie van gebouwen of het samenvoegen van verschillende functies waardoor deze behouden kunnen worden. En dat is heel mooi’, besluit Ingrid.

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over dit artikel?

Neem contact op met Stimulander Ingrid Jansen