Toenemende vergrijzing, uitdaging voor het platteland

28 november 2023

Op 30 november 2023 wordt er voor de tweede keer een Werkplaats Netwerk Platteland gehouden voor mensen die dagelijks met de toekomst van de landbouw bezig zijn. Dit keer is het thema ‘Leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland’. Ellen Nauta, burgemeester van de gemeente Hof van Twente en voorzitter van de P10 (het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten) vertelt daar wat leefbaarheid betekent op gemeentelijk niveau.

Kansen door groot oplossingsvermogen

Volgens Ellen Nauta, burgemeester van Hof van Twente, liggen de grootste kansen op dit terrein in de kracht van het platteland zelf. ‘Op het platteland is er sprake van een groot oplossingsgericht vermogen om de leefbaarheid zelf in stand te houden. Men is op elkaar aangewezen, steunt elkaar en is creatief. Bovendien beschikt het platteland over ruimte die juist voor de grote transities van belang is.’

Toenemende vergrijzing is een uitdaging

‘Tegelijkertijd is het wel een uitdaging hoe wij met de toenemende vergrijzing de sociale cohesie, die het platteland zo krachtig maakt, in stand kunnen houden. Bovendien werken wet- en regelgeving niet altijd mee om maatwerk te kunnen leveren en gebiedsgericht te kunnen werken. Tenslotte heeft het rapport ‘Elke regio telt’ weer eens aangetoond dat door een onevenwichtig investeringsregiem vanuit het Rijk, de verschraling van voorzieningen op het platteland toeneemt.’

‘Op het platteland is er sprake van een groot oplossingsgericht vermogen om de leefbaarheid zelf in stand te houden.'

Netwerk en kennis vergroten

Ellen is niet alleen als spreker maar ook als bezoeker aanwezig bij de Werkplaats op 30 november. ‘Ik ga naar de Werkplaats omdat ik hoop mijn netwerk en kennis te kunnen vergroten en ook nieuwe relaties te kunnen leggen voor de P10. Centrale vragen daarbij zijn: waar kunnen we anderen versterken en andersom? Wat zijn actuele ontwikkelingen? Hebben wij die al scherp op het netvlies? Wat kunnen we van elkaar leren? Ik kijk ernaar uit om hierover, met uiteenlopende partijen uit de sector, het goede gesprek aan te gaan tijdens de Werkplaats.’

 

Meld je nog aan voor de werkplaats!

De Werkplaats wordt een gevarieerde dag met interessante sprekers, een marktplein met diverse organisaties die betrokken zijn bij een leefbaar platteland, een veldexcursie naar het veenweidegebied en met interessante ‘Werkbanken’ over uiteenlopende onderwerpen. Nieuwsgierig geworden? Meld je dan hier aan voor de Werkplaats.

Deelname aan de Werkplaats is gratis en na de aanmelding ontvang je meer informatie. Voor deelname aan deze Werkplaats zijn 3 PE-punten vastgesteld voor agrarische bedrijfsadviseurs. Vragen? Neem contact op met Stimulander Ingrid Jansen (kwartiermaker Werkplaats) via ijansen@stimuland.nl of 06 46 60 35 92.

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over de Werkplaats Netwerk Platteland?

Neem contact op met Stimulander Ingrid Jansen