Ingrid Jansen

directeur-bestuurder

Samen kom je verder

Onze directeur-bestuurder Ingrid is een bestuurskundige met stevige wortels in het platteland. Haar ouders zijn varkenshouders, haar partner heeft een akkerbouwbedrijf. Sinds eind 2018 leidt ze Stimuland. Daarvoor was ze onder meer voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).

Als directeur is ze ambitieus en bevlogen. Stimuland is ooit opgericht om beleid en praktijk te verbinden, volgens Ingrid is die brugfunctie actueler dan ooit. Ze ziet kansen voor de ontwikkeling van het platteland in heel Nederland. Als netwerker pur sang, zoekt ze voortdurend samenwerking, zowel binnen projecten als op bestuurlijk niveau. Alleen ga je sneller, samen kom je verder.