Ingrid Jansen adviseur Agro & Food bij Ondernemershuis Vechtdal

31 mrt 2020

Directeur van Stimuland en senior-projectmanager Ingrid Jansen is per 1 april de nieuwe Agro & Food adviseur bij het Ondernemershuis voor het Vechtdal. Zij zal Birgit Albersen vervangen die voorheen vanuit Stimuland actief was in deze rol. Ingrid neemt deze rol op zich zolang er nog geen definitieve vervanging van Birgit is vanuit Stimuland.

Birgit heeft een nieuwe uitdaging aangenomen bij Hogeschool Saxion als projectmanager van het Saxion FabLab Enschede. Ingrid Jansen vindt Birgits stap logisch omdat in deze functie haar belangstelling en ervaring in de technische branche samenkomt. ‘We vinden haar vertrek heel jammer maar we verwachten dat we in de toekomst, vanuit Stimuland en het Ondernemershuis Vechtdal, nog veelvuldig met Birgit zullen samenwerken in haar nieuwe rol.’

Birgit Albersen onderstreept dat. ‘Het is opvallend dat de medewerkers van zowel Stimuland als het Ondernemershuis met passie, ervaring en 100% inzet voor de projecten gaan en écht willen bijdragen aan een vitaal platteland. Stimuland vervult daarbinnen een brugfunctie door in contact te blijven en goed te communiceren. Deze brugfunctie ga ik nu zelf binnen het innovatielab ‘Fablab’ van Saxion Enschede vervullen voor studenten, technische innovaties en het bedrijfsleven. En wie weet tref ik in de toekomst nog mooie projecten of samenwerkingen voor een vitaal platteland!’

Stichting Ondernemershuis voor het Vechtdal zet zich in voor innovatieve (agrarische) ondernemers in de regio. De adviseurs van het Ondernemershuis stimuleren en ondersteunen ondernemers bij de ontwikkeling van nieuwe ideeën en helpen hen bij het op de markt brengen van vernieuwende producten, diensten en processen.

Stimuland is een onafhankelijke stichting en non-profit organisatie, die zich inzet voor een vitaal platteland door de leefbaarheid van het platteland te bevorderen vanuit bewoners en boeren. De samenwerking tussen beide partijen zorgt voor een nog groter netwerk, een bredere kennisdeling en meer verbinding van initiatieven in het Vechtdal.

Meer informatie over dit project of wilt u ook samenwerken met Stimuland? Neem dan contact op E: info@stimuland.nl.