Mirjam Arends

plattelandsontwikkeling

Plattelandsvernieuwing in de praktijk

Als boerendochter is Mirjam geïnteresseerd in voedseltransitie, gebiedsopgaven en de leefbaarheid in kleine kernen. Ze studeerde plattelandsvernieuwing aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Wageningen en brengt dat in de praktijk bij Stimuland.

Ze is onder meer betrokken bij het onderzoek en de uitvoering van de agrarische (toekomst)agenda in de gemeente Oost-Gelre. Als projectleider bij de plattelandsjongerenvereniging PJG draait ze mee in de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Mirjam voelt zich thuis in een omgeving waarin verschillende partijen elkaar vinden op basis van een gezamenlijk doel, een vitaal platteland. Haar inzet is doelgroepen in staat stellen zelf hun toekomst vorm te geven. “Wij leggen niets op, wij activeren mensen.”

Mirjam is ook inzetbaar als visuele facilitator, waarbij zij bijeenkomsten op visuele wijze begeleidt.