Mirjam Arends

plattelandsontwikkeling

Plattelandsvernieuwing in de praktijk

Als boerendochter is Mirjam geïnteresseerd in voedseltransitie, gebiedsopgaven en de leefbaarheid in kleine kernen. Ze studeerde plattelandsvernieuwing aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Wageningen en brengt dat in de praktijk bij Stimuland.

Ze was projectleider van een grootschalig onderzoek onder boeren in opdracht van de gemeente Steenwijkerland en is tijdelijk aan de slag geweest voor LTO Noord, regio oost, op het thema energietransitie. Sinds november 2021 is zij de programmaregisseur Landbouw & Grondgebruik voor het Gelders Energieakkoord. Verder draait ze als projectleider bij de plattelandsjongerenvereniging PJG mee in de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Mirjam is binnen Stimuland het aanspreekpunt voor nieuwe projecten op het gebied van leefbaarheid & participatie.

Mirjam voelt zich thuis in een omgeving waarin verschillende partijen elkaar vinden op basis van een gezamenlijk doel, een vitaal platteland. Haar inzet is doelgroepen in staat stellen zelf hun toekomst vorm te geven. “Wij leggen niets op, wij activeren mensen.”

Mirjam is ook inzetbaar als visuele facilitator, waarbij zij bijeenkomsten op visuele wijze begeleidt.