Dorpsplan Giessenburg: nieuwe stip op de horizon

28 februari 2023

Giessenburg is een dorp met ruim 4.800 inwoners in de gemeente Molenlanden in de provincie Zuid-Holland. In 2014 ontstond hier het Dorpsoverleg: een groep Giessenburgse vrijwilligers die zich inzetten voor initiatieven en knelpunten op het gebied van leefbaarheid en schoonheid in de kern Giessenburg.

In 2015 stelde het Dorpsoverleg al een eigen activiteitenplan op, van waaruit er al veel is veranderd in het dorp. De inwoners zijn daar tevreden over, maar volgens het Dorpsoverleg is er altijd ruimte voor verbetering en ze willen niet stil blijven zitten. Daarom is er met ondersteuning van de Stimulanders Mirjam Arends en Linda Baarslag gewerkt aan een nieuw dorpsplan. Deze werd op 14 februari 2023 aan de gemeenteraad van Molenlanden aangeboden.

Met de ideeënbus het dorp in

‘Om ideeën voor het nieuwe dorpsplan op te halen zijn we met de ideeënbus – letterlijk een bus om ideeën op te halen – door het dorp gaan rijden. We stopten op verschillende plekken om in gesprek te gaan met de inwoners die hun dromen, ideeën en wensen voor de toekomst kenbaar konden maken’, vertelt Ria van Wijngaarden van het Dorpsoverleg enthousiast. ‘Aansluitend organiseerden we drie avonden voor vertegenwoordigers van de thema’s Cultuur, Leefomgeving, Sport & Toerisme en Bedrijvigheid.’ Deze avonden en het verdere proces werden gefaciliteerd door Stimuland, in opdracht van het Dorpsoverleg en de gemeente Molenlanden. ‘Elke avond doorliepen we met de aanwezigen, de Waardewijzer, blikken Mirjam en Linda van Stimuland terug. ‘Dit is een methode om met elkaar het gesprek aan te gaan over vragen als: Hoe zie je Giessenburg in de toekomst? Wat gaat er al goed in Giessenburg? Waar ben je trots op en blij mee? Wat zou er beter, leuker of anders kunnen in Giessenburg?’ Ria knikt instemmend en haakt erop aan: ‘Voor ons was het fijn dat Mirjam en Linda structuur aanbrachten in de gesprekken en zorgden voor een goede leidraad.

Opbrengsten verwerkt in een dorpsplan

Aanvullend werd het hele dorp uitgenodigd voor een inwonersavond, om ook mee te denken over de toekomst van Giessenburg. Op basis van de input van alle avonden en de ideeënbus werd door Stimuland het Dorpsplan voor Giessenburg opgesteld. Hierin zijn de opbrengsten verwerkt en gebundeld tot een aantal hoofdthema’s.

  • Verbinding in de samenleving – verenigingsleven, vrijwilligers, etc.
  • Fysieke leefomgeving – de fysieke inrichting van Giessenburg: dat wat je ziet, voelt en ruikt zoals gebouwen, wegen, parkeren, groen en verkeer.
  • Overige thema’s – duurzaamheid en vertrouwen in de gemeente.

Mirjam en Linda zijn enthousiast over het hele proces: ‘Het Dorpsoverleg is een hele actieve groep die erg betrokken is bij het dorp en die goed weet wat ze willen. Tegelijkertijd voerden ze tijdens de gesprekken met de inwoners niet de boventoon, zodat het Dorpsplan écht van het dorp is.’ Het gerealiseerde Dorpsplan is een meerjarenplan en volgens Ria stimuleert het om echt aan de slag te gaan. ‘Het proces en de begeleiding van Stimuland was voor ons als Dorpsoverleg waardevol en leerzaam. Daarnaast vonden we het belangrijk dat het Dorpsplan door een onpartijdige organisatie werd uitgewerkt’, benadrukt ze. ‘We zijn blij dat we met elkaar nieuwe stippen op de horizon hebben gezet, waarmee we weer verder kunnen.’