BEON: Biogrondstoffen en duurzame energie Oost Nederland

05 september 2023

Hoe kunnen we de samenleving helpen met het bereiken van de ambitieuze energie- en klimaatdoelstellingen die er liggen? Deze vraag ligt ten grondslag aan de oprichting van Stichting BEON, een samenwerkingsverband van bedrijven en organisaties in Oost-Nederland. Binnen het samenwerkingsverband werken ruim twintig bedrijven, overheden en kennisinstellingen, waaronder Stimuland, met elkaar samen om duurzame doelen te bereiken door de veelzijdige inzet van biogrondstoffen en duurzame energie. Meer daarover vertelt Frans Feil, coördinator samenwerkingsactiviteiten van BEON.

Van idee tot praktische uitwerking

‘Kenmerkend voor de deelnemende bedrijven en organisaties is, dat ze écht met elkaar samen willen werken om nieuwe technologieën te ontwikkelen en nieuwe projecten te initiëren’, steekt Frans enthousiast van wal. ‘Daarbij werken we samen met de overheid, provincies, gemeentes en de regio’s voor het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (RES). De deelnemers zijn complementair aan elkaar en we hebben zowel conceptuele denkers als heel praktische partijen in ons midden. Samen vormen we een mooie keten waarmee we innovaties van het allereerste idee tot de praktische uitwerking kunnen ontwikkelen. Dat is belangrijk want we moeten met elkaar wel meters maken om de uitdagende doelstellingen te bereiken’, benadrukt Frans.

Diversiteit in projecten

Er wordt binnen BEON gewerkt aan verschillende projecten, waarvan Frans een aantal voorbeelden noemt. ‘Denk aan projecten op het gebied van vergisting en het maken van groen gas, aan onderzoek naar landinrichting en -gebruik, en aan het telen van nieuwe gewassen die gebruikt kunnen worden als biogrondstoffen. Een aantal keren per jaar komen we bij elkaar om de kennis en ervaring die in de projecten is opgedaan, met elkaar te delen. Op deze manier leren we van elkaar’, legt hij uit. Stimuland was onder andere de trekker van het project Klimaatslim bos- en landschapsbeheer Overijssel. In dit project was de centrale vraag: Hoe kan behoud en versterking van natuur- en landschap bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering en tegelijkertijd aan het versterken en verduurzamen van de economie?

 

Klimaatslim bos- en landschapsbeheer Overijsssel

In planten, bomen en in de bodem wordt koolstof vastgelegd. Hoe meer er kan worden vastgelegd, hoe beter het is. Want minder koolstof in de lucht draagt minder bij aan de opwarming van de aarde. ‘Daarom werd in dit project onderzocht welke boomsoorten er grondstoffen bieden voor toekomstige materialen en energievoorziening. Welk ander beheer er nodig is? En wat ecologisch

slim en verantwoord is’, legt Frans uit. ‘Op vier locaties in Overijssel zijn er bomen geplant waarvan berekend is hoeveel koolstof ze zullen vastleggen. Er is verkend hoe het te oogsten hout nuttig kan worden toegepast en wat de opbrengsten op termijn zullen zijn. En verder zijn de ecologische effecten en is de meerwaarde zoveel mogelijk in beeld gebracht. Het mooie aan dit project is, dat hierin verschillende maatschappelijke opgaves samen komen.’

Nieuwe energie dag Oost Nederland

Jaarlijks organiseert BEON de Nieuwe Energie Dag Oost-Nederland. ‘Tijdens deze dag komen deelnemers, relaties, samenwerkingspartners en andere geïnteresseerden bij elkaar en delen we kennis op het gebied van duurzame energieopwekking en biogrondstoffen. Dat doen we onder andere door mooie mijlpalen en interessante projecten te laten zien, waar we trots op zijn’, legt Frans enthousiast uit. De Nieuwe Energie Dag wordt gehouden op 26 oktober in het provinciehuis in Zwolle met als thema ‘Groen gas en groene grondstoffen – bouwen aan een mooi Oost-Nederland’. Veel regionale netwerkbedrijven zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van groen gasprojecten. Tijdens de Energiedag zal speciale aandacht worden gegeven aan tools die gemeenten kunnen inzetten in hun beleid. Dit sluit aan bij het Europese BIOZE-programma waarin BEON en de UT samenwerken met Franse, Duitse en Zweedse partners.

Mooie mijlpalen en kennis delen

Verder zal er aandacht worden besteed aan groene grondstoffen als belangrijk alternatief voor bouwmaterialen en producten die nu nog fossiel worden gemaakt. ‘We zien dat er steeds meer belangstelling is voor de inzet van landbouwproducten in de bouw, met kansen voor lokale productie, verwerking en toepassing. Dit sluit aan bij het Europese SCALE-UP programma waaraan BEON als Community of Practise aan deelneemt. We zijn druk bezig met de voorbereidingen van de Energiedag, waarbij we ondersteuning krijgen van Lucie Otten van Stimuland. Zij verzorgt dat heel goed en strak en daar zijn wel blij mee’, benadrukt Frans. Tijdens de Energiedag worden er presentaties gehouden, excursies georganiseerd en er is een informatiemarkt. Het volledige programma staat binnenkort op de website van BEON en hier kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden.