Mirjam Arends

Manager team Ontwikkeling

Als boerendochter is Mirjam geïnteresseerd in voedseltransitie, gebiedsopgaven en de leefbaarheid in kleine kernen. Ze studeerde plattelandsvernieuwing aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Wageningen en brengt dat als manager van team Ontwikkeling én senior projectmanager in de praktijk bij Stimuland.

Manager Team Ontwikkeling
Senior Projectmanager
Participatieprocessen
Meer weten

‘Ik voel me thuis op het platteland’

 

Mirjam noemt zichzelf een echt plattelandskind en voelt zich erg verbonden met de missie van Stimuland; het begeleiden en ondersteunen van inwoners en ondernemers voor een vitaal en leefbaar platteland. ‘Ik ben geboren op een boerderij, waar mijn ouders en mijn broer nu samen het melkveebedrijf runnen. Verder zijn ook mijn beide zussen met melkveehouders getrouwd. We zijn dus echt een boerenfamilie. Juist daarom wil ik mij inzetten voor de leefbaarheid op het platteland.’

Bevlogen manager van Team Ontwikkeling

Mirjam richt zich op nieuwe kansen voor Stimuland, is teammanager en denkt na over acquisitie en innovatie op al onze thema’s. Naast leidinggeven staat ze met de poten in de klei als senior projectmanager. Als projectleider heeft ze ervaring in diverse complexe gebiedsverkenningen en – processen.

‘Ik voel me thuis in een omgeving waarin verschillende partijen elkaar vinden op basis van een gezamenlijk doel, een vitaal platteland. Hierbij zet ik me graag in om verschillende doelgroepen in staat te stellen zelf hun toekomst vorm te geven. Wij leggen niets op, wij activeren mensen.’ Mirjam is ook inzetbaar als visuele facilitator, waarbij zij bijeenkomsten op visuele wijze begeleidt.

Stimuland vervult een brugfunctie tussen beleid en praktijk

We zijn echt uniek en er is een behoeft aan een organisatie die werkt vanuit de menselijke maat en die een goede en evenwichtige brugfunctie kan vervullen tussen beleid en praktijk. Daar komt bij dat we onze kennis en ervaring inzetten vanuit ons warme hart voor het platteland en de mensen die er wonen en werken.’