PPLG-procesbegeleiding voor gemeente Hellendoorn

20 juni 2023

Steeds vaker kampen gemeenten met een capaciteitsprobleem. Zeker in de huidige tijden, waarin maatschappelijke opgaven elkaar rap opvolgen, kan dat intern tot flinke uitdagingen leiden. Wat kan Stimuland hierin betekenen? Loes Meijerink, beleidsmedewerker Agrarische Zaken bij gemeente Hellendoorn, vertelt over haar ervaringen met Stimulander Inez Satter. Inez vervult sinds 1 maart tot en met 31 juli 2023 de rol van PPLG-procesbegeleider. In deze rol ondersteunde en ontzorgde ze gemeente Hellendoorn op organisatorisch vlak bij het PPLG-proces.

Wat was de aanleiding om te kiezen voor tijdelijke ondersteuning bij het PPLG-proces?

Loes: “Er komt veel op ons af als gemeente. We zitten vol in de landbouwtransitie en zoeken uit welke rol we kunnen innemen en hoe we beweging onder agrarische ondernemers kunnen faciliteren. Samen met een collega van Ruimtelijke Ordening houd ik me bezig met het PPLG. Doordat de deadline voor het Ontwerp Concept PPLG Overijssel werd vastgesteld op 1 juli aanstaande, kregen wij een soort ‘snelkookpangevoel’. Mijn collega en ik zouden dat met z’n tweeën, naast alle taken die er momenteel al liggen, amper redden. Juist in deze tijd, met veel initiatieven die opkomen en veel vragen vanuit ondernemers, wil je vooral tijd reserveren voor direct contact met inwoners en ondernemers. Bovendien wil je bij dit proces goed aangehaakt en heel zorgvuldig zijn, omdat je weet dat het PPLG grote impact kan hebben op het buitengebied en de ondernemers. Om op zo’n korte termijn dus toch de goede input te kunnen leveren was interne ondersteuning meer dan wenselijk.”

Welke taken heeft Inez voor jullie verricht de afgelopen maanden?

Loes: “In eerste instantie hebben we Inez’ opdracht heel helder afgebakend: wat doe jij, wat doe ik? We hebben ook gekeken waar ambtelijk en bestuurlijk de behoefte lag. Al snel was duidelijk dat een proces-overzicht enorm helpen zou. Waar stonden we als gemeente, waar zitten we nu, waar gaan we naartoe? Inez heeft dat met een tijdlijn in kaart gebracht en heeft daar de belangrijke beslismomenten aan toegevoegd. Ook hield ze punctueel in de gaten hoe we ons op die tussentijdse momenten moesten voorbereiden. Zowel door het opstellen van agenda’s als het bewaken van de planning. Dit hielp ons om scherp te blijven.”

'Stimuland heeft die ervaring ruimschoots in huis, dat praat toch een stuk makkelijker.'

Hoe is het inschakelen van Stimuland voor deze klus jullie bevallen?

Loes: “Goed! Je merkt dat het enorm scheelt om te werken met een partij die inhoudelijk betrokken is en gevoel heeft bij de thema’s. Stimuland heeft die ervaring ruimschoots in huis, dat praat toch een stuk makkelijker. De lijntjes waren kort toen we tot deze opdracht kwamen. We moesten nu eenmaal snel schakelen, dus dat had voor ons ook niet anders gekund. De inzet van Inez gaf ons lucht: éven die ondersteuning van iemand die het gehele proces kan schetsen en die inzichtelijk houdt wanneer en hoe ambtelijke en bestuurlijke tafels en gebiedsoverleggen plaatsvinden. Inez prikte als het ware de piketpaaltjes waarop wij verder konden bouwen. Voor ons maakte dat het werken richting de PPLG-deadline een stuk behapbaarder.”

Ben je voor jouw gemeente, organisatie of project op zoek naar ondersteuning of begeleiding?

Neem contact op met Stimulander Mirjam Arends