Impactmanagement cursus voor kennismakelaars dierhouderij

22 april 2024

Wat is de impact van onze inzet en onze projecten? Hoe maken we dat inzichtelijk en hoe kunnen we ook in de toekomst zoveel mogelijk positieve impact maken? Binnen Stimuland maken we daarvoor gebruik van de kennis en handvatten die Stimulander Mirjam Arends daarover opdeed door de opleiding Impact Management te volgen. Die kennis deelde ze recent ook met de kennismakelaars dierhouderij, waaronder Stimulander Lilian van Uhm.

Impact meten en concreter maken

Voor ons als maatschappelijke organisatie is het lastig om onze impact inzichtelijk te maken. Want dat is niet samen te vatten in een tabel met getallen, maar gaat over het meetbaar maken van sociale, ecologische en economische toegevoegde waarde. Om toch meer te leren over onder andere het meten, vergroten en communiceren van impact, volgde Mirjam een aantal jaren geleden de opleiding Impact Management. En ze is daar nog steeds enthousiast over: ‘Deze opleiding heeft mijn manier van denken veranderd. Ik sta nu bij elk project veel meer stil bij het verschil dat we ermee willen maken en hoe dat aansluit bij onze missie als Stimuland. Daarnaast heb ik nu ook de handvatten om onze impact te meten en dus concreter te maken in hoeverre onze inzet bijdraagt.’ Naast Mirjam gebruiken ook de collega-Stimulanders de handvatten die deze opleiding gegeven heeft, waaronder Lilian van Uhm 

Kennis delen is waardevol

Lilian is onder andere kennismakelaar melkveehouderij, waarbij ze bedrijven in de melkveehouderij én hun medewerkers helpt om te bepalen welke kennis en vaardigheden nodig zijn om toekomstgericht te kunnen blijven ondernemen. Lilian gunde haar collega-kennismakelaars en LTO-collega’s ook meer inzicht en kennis op het gebied van impact management en vroeg Mirjam om voor hen een soort minicursus te verzorgen. In ongeveer 2 uur tijd nam Mirjam hen mee in de basisbeginselen van Impact Management en de methodiek van de Theory of Change (ToC, het veranderverhaal). Hoe maak je verbinding tussen ‘dat wat je doet’ en ‘dat wat je uiteindelijk wil bereiken’, je missie of hogere doel? En hoe meet je of – en hoe – er verschil is gemaakt? Wendy van Schooten, projectleider Scholing & Ontwikkeling bij LTO-Noord, is enthousiast over deze spoedcursus. ‘Impact maken zit niet alleen in feiten en cijfers, maar vooral in de storytelling er omheen. Aan welk hoger doel wil je bijdragen? Mirjam hield ons een interessante spiegel voor die stof tot nadenken gaf.’ 

Wil je ook weten wat de impact is van jouw werk of organisatie? Neem dan contact op met Stimulander Mirjam via marends@stimuland.nl of 06 – 27 21 13 91. 

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over impactmanagement?

Neem contact op met Stimulander Mirjam Arends