Renske de Man

participatie, leefbaarheid

Mensen moeten zelf aan het roer staan

Onze projectmanager Renske studeerde landinrichting in Wageningen, met als aandachtsgebied de analyse van de sociale ruimte. Zij kan beleid voor openbare ruimte en leefomgeving niet los zien van wat de bewoners willen. Dat brengt ze in de praktijk met beleidsadvies aan onder meer gemeenten. Sinds 2013 doet ze dat vanuit Stimuland.

Haar missie is een brug te bouwen tussen overheid en inwoners, tussen planvorming en praktijk. Participatie is essentieel, vindt Renske. Inwoners moeten zelf aan het roer staan bij het vormgeven van hun leef- en werkomgeving en het realiseren van hun dromen. Activeren betekent voor Renske inspireren en motiveren. Nieuwe verbindingen leggen en samen op zoek naar nieuwe kansen in inzichten.