Atze Schaap

Lid Raad van Toezicht

Sinds het najaar van 2023 is Atze Schaap lid van onze raad van toezicht. Met zijn ruime (internationale) ervaring op het snijvlak van landbouw, agribusiness en maatschappij is hij een belangrijke sparringpartner die ons ook helpt bij het bepalen en het bewaken van onze koers. ‘Ik vind het waardevol om mee te kunnen denken, mijn ervaring in te brengen en waar het kan ook zinvolle koppelingen te kunnen leggen.’

Meer weten

‘Ik vind het waardevol mee te kunnen denken’

 

Atze werd geboren op een melkveebedrijf en Zuidwest-Friesland en was er als kind zeker van dat hij in de voetsporen van zijn vader zou treden. Uiteindelijk maakte hij andere keuzes maar bleef hij wel actief in de Agro-Foodsector. Tegenwoordig is hij onafhankelijke zelfstandige en vervult hij de rol van toezichthouder en adviseur. In dat kader is hij projectmatig actief op het gebied van de ontwikkeling van de agrosector en coöperaties, onder andere in Azië en Afrika. Daarmee draagt hij bij aan de ontwikkeling van sterke en levendige landelijke gebieden en dat sluit goed aan bij de visie en missie van Stimuland.

‘Het platteland is een ongelofelijk belangrijk onderdeel van onze samenleving’

‘Het platteland is een ongelofelijk belangrijk onderdeel van onze samenleving’, benadrukt Atze meerdere keren. ‘Want het heeft de ruimte die nodig is om onder andere te kunnen voorzien in ons voedsel, in wonen, het opwekken van energie en recreëren. Tegelijkertijd liggen er verschillende uitdagende opgaves waardoor het platteland verandert en dat kan voor de inwoners bedreigend zijn of lijken. Tijdens mijn werk in allerlei verschillende landen heb ik ervaren dat het in dergelijke situaties belangrijk is dat mensen de regie nemen over hun eigen bestaan. Want onder de meeste omstandigheden heb je als mens altijd iets te kiezen, al heb je wel hulp van buitenaf nodig om een objectief beeld te krijgen van de situatie waarin je zit’, legt hij gedreven uit. ‘Stimuland is bij uitstek de organisatie die daar een goede rol in kan spelen. Met hun betrokkenheid en kennis van het platteland in de breedte, kunnen ze inwoners en ondernemers motiveren om zelf de regie te nemen, om te blijven meebewegen en te doen wat er wél kan.’

Daadwerkelijk stappen zetten

‘Gelukkig beseffen gemeenten en provincies ook steeds meer dat het belangrijk is om de mensen mee te nemen in de processen die doorlopen moeten worden. Maar we zien ook dat er momenteel bij overheden gebrek is aan uitvoeringskracht en -capaciteit, waardoor het moeilijk is om de grote opgaven die er liggen ook daadwerkelijk te realiseren. Nederland is goed in plannen maken, maar deze ook uitvoeren is een ander ding’, constateert hij nuchter. ‘Stimuland kan een belangrijke rol vervullen in het leggen van verbinding tussen beleid en uitvoering, waarbij vertrouwen noodzakelijk is. De mensen van Stimuland kunnen dit vertrouwen tot stand brengen en helder maken welke stappen er genomen kunnen worden. Bovendien beschikken ze over zowel de kennis als de uitvoeringskracht, om samen met inwoners en ondernemers ook echt praktische stappen te zetten. Vanuit mijn rol in de raad van toezicht vind ik het waardevol dat ik daar op gepaste afstand over kan meedenken en mijn ervaring kan inbrengen.‘