Inge Ezinga

Lid Raad van Toezicht

In haar dagelijkse werk is Inge Ezinga bestuurder bij Univé Noord-Nederland, een organisatie die nauw betrokken is bij haar directe leefomgeving en dan bij uitstek op het platteland. Ze leerde Stimuland kennen vanuit voorgaande functies bij de Rabobank. Daar hield ze zich vooral bezig met de transitie van voedsel en was ze actief betrokken bij diverse gebiedsprocessen en bij het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor de agrarische sector. ‘Ik heb sympathie voor Stimuland, vindt dat er mooie mensen werken en waardeer hun manier van werken en inzet voor een vitaal platteland.’

Meer weten

‘Ik heb altijd een verbintenis gehad met de agrarische sector’

 

Inge groeide op in Uithuizen, in de kop van Groningen, op een akkerbouwbedrijf. ‘Nog steeds probeer ik een paar dagen per jaar bij mijn broer op het bedrijf te helpen met het rooien van de aardappelen’, vertelt ze met een brede glimlach. ‘Ik heb altijd verbintenis gehad met het platteland en met de agrarische sector. Maar dan wel vanuit een soort wereldbeeld’, voegt ze er direct aan toe. ‘Zo koos ik na mijn studie bewust voor de Rabobank omdat het een internationale organisatie is, die actief is in de food- en agrisector. Maar daarnaast heb ik ook gewerkt in de vastgoed- en maritieme sector. Want het is heel goed om te kijken naar andere sectoren en naar de wereld om ons heen, om ervan te leren en te ontdekken wat we er van kunnen gebruiken voor onze eigen sector.’

Verwaarden van sociaal ecologische waarden

De rol van toezichthouder kent Inge van twee kanten. ‘In mijn dagelijkse werk heb ik zelf, zowel intern als extern, mijn eigen toezichthouders. Daarnaast ben ik zelf toezichthouder bij zowel Stimuland als bij Firda (vakonderwijs in de regio Friesland en noordelijk Flevoland). Doordat ik ook aan de andere kant van de tafel zit, weet ik als toezichthouder andere vragen te stellen. Verder breng ik mijn kennis, ervaring en mijn netwerk vanuit de bancaire- en verzekeringssector mee. Dat betekent overigens niet dat ik alleen maar naar de cijfers en naar euro’s kijk’, benadrukt ze lachend. ‘Bedrijfseconomisch kijken en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen gaat wat mij betreft ook over hoe we sociaal ecologische waarden kunnen verwaarden. Want dat belang wordt, vooral op het platteland, steeds groter.’

 

Vooruitgang zit in verbinding

De eerdergenoemde sympathie voor Stimuland heeft volgens Inge vooral te maken met de manier waarop Stimuland zich inzet voor een vitaal platteland. ‘Vooruitgang zit in de verbinding en Stimuland is bij uitstek een organisatie die partijen verbindt. En dat is momenteel hard nodig. Enerzijds omdat we te maken hebben met veel polarisatie. Anderzijds omdat het belang van een vitaal platteland erg onderschat wordt en de plattelanders zich over het algemeen minder goed weten te verenigen’, legt ze uit. ‘Het platteland heeft echt te maken met een sociale transitie en ook daar spelen thema’s als kansenongelijkheid en laaggeletterdheid. Stimuland vervult nu al een belangrijke rol en die zouden we in de toekomst nog meer kunnen bestendigen en ook verbreden op sociaal gebied.’