Roger de Groot

Voorzitter Raad van Toezicht

Sinds juni 2021 is Roger de Groot burgemeester van de gemeente Noordoostpolder en is hij vanuit deze rol ook bestuurlijk actief in de Regio Zwolle. Toen hem in de zomer van 2023 werd gevraagd of hij er voor voelde om lid van de raad van toezicht van Stimuland te worden, zei hij al snel ja. ‘Ik vind het mooi om, naast mijn ambt als burgemeester, mijn kennis en ervaring in te zetten voor zaken die maatschappelijke impact hebben.’

Meer weten

‘Echte plattelandsjongen’

 

Hoewel Roger geboren en opgegroeid is in Den Haag, lag zijn hart al jong op het platteland. ‘Van kinds af aan kwam ik met mijn ouders veel in Drenthe en ik vond het daar fijn. Toen de eerste de beste gelegenheid zich voordeed, verhuisde ik dan ook naar het Oosten van het land. Sindsdien heb ik steeds gewoond en gewerkt in het plattelandsgemeenten. Ik voel me ook echt een plattelandsjongen’.

Stimuland kan bij uitstek een belangrijke rol in spelen in gebiedsprocessen

Voordat Roger burgemeester werd van de gemeente Noordoostpolder (Flevoland), was hij burgemeester van gemeente De Wolden (Drenthe), wethouder van de gemeente Raalte en daarvoor was hij werkzaam in verschillende functies bij destijds de Grontmij. De eerste link tussen Roger en Stimuland werd al in zijn tijd als wethouder in Raalte in gelegd. ‘Ik was daar wethouder voor onder andere maatschappelijke zaken en Stimuland begeleidde daar destijds trajecten en vraagstukken rondom dorpsvisies en dorpshuizen. Toen vond ik het al een mooie organisatie en ook waardevol hoe ze zich inzetten voor inwonersinitiatieven en de samenleving’, herinnert hij zich met waardering. ‘Ik heb daar veel van geleerd en heb die kennis ook weer toegepast in de volgende gemeentes waar ik kwam.’

Bewust gekozen voor Stimuland

Toch was het niet vanzelfsprekend dat Roger voorzitter zou worden van de raad van toezicht van Stimuland. ‘Ik ben niet iemand die op zoek is naar allerlei ‘raad-van-toezicht-banen’, verklaart hij een beetje gekscherend. ‘Toch heb ik bewust gekozen voor de raad van toezicht van Stimuland. De maatschappelijke impact die ze willen maken, past bij mijn eigen drijfveer om de samenleving zoveel mogelijk in haar kracht te willen zetten. Daarnaast spreekt de link met mijn voorgaande functies en huidige functie me ook aan. Bij de Grontmij was ik als proces- en projectmanager betrokken projecten op het gebied van bijvoorbeeld ruilverkaveling en waterhuishouding en in mijn huidige functie heb ik ook veel te maken met diverse gebiedsprocessen. Verder kan ik de raad van toezicht verrijken met mijn kennis van openbaar bestuur.’

Over de toekomstige rol van Stimuland voor het platteland is Roger duidelijk. ‘Er liggen voor de komende tijd veel uitdagende opgaven wat betreft de transitie van de landbouw, de leefbaarheid op het platteland en de relatie tussen dorpen en steden. Dat betekent dat er veel gaat veranderen. Stimuland kan bij uitstek een belangrijke rol in spelen in de verschillende gebiedsprocessen en de in begeleiding van bewonersinitiatieven.‘