Riek van der Harst

Senior Projectmanager

Riek is het aanspreekpunt bij Stimuland voor nieuwe projecten in agro & food. Mensen met elkaar in verbinding brengen, nieuwe plannen uitdenken en zaken op gang helpen; dat doet Riek.

Agro & food
Gebiedsprocessen
Verbinden van beleid en praktijk
Meer weten

De rust en ruimte, het verveelt nooit.

 

‘Ik woon -als in de stad geboren meisje- inmiddels al meer dan 40 jaar op het platteland. De rust en ruimte, overal dichterbij de boeren en natuur, het verveelt nooit. Ik voel me echt plattelander.’

Bij de Rabobank heeft Riek in diverse management- en directiefuncties ruime ervaring opgedaan met zakelijke dienstverlening en veel kennis van agro & food. Na 30 jaar bankzaken volgde ze haar hart en maakte in 2019 de overstap naar Stimuland. ‘Bij Stimuland vond ik de ideale combinatie: mijn kennis en grote netwerk benutten en tegelijk bijdragen aan een maatschappelijk relevant doel, namelijk de ontwikkeling van een vitaal platteland.

 

 

Mijn kennis en netwerk benutten en tegelijk bijdragen aan een maatschappelijk relevant doel.

Riek houdt zich actief bezig met het NPLG en PPLG en begeleidt hierin diverse gebiedsprocessen in Nederland. Als Senior Projectmanager is ze actief in uiteenlopende rollen bij Stimuland. Als proeftuintrekker van VIP NL coördineert en bundelt ze veenweidekennis en pilots en initieert zij hier nieuwe projecten. Ze werkt onder andere mee aan het gebiedsproces Pagediep, werkt aan Boeren voor Drinkwater, en is gespreksbegeleider bij gebiedsproces Wormer en Jisperveld.

‘Mede door mijn ervaring als directeur, (project)manager en in diverse bestuursfuncties ben ik gewend om goed overzicht te houden en benodigde mensen en middelen adequaat in te zetten om doelen te bereiken. Snel samenwerkingen organiseren op alle niveaus en werken binnen (bestuurlijke) kaders.  Ik ben bekend met de transities in het buitengebied, de agrarische sector in het bijzonder. Hierbij maak ik vaak gebruik van mij provinciale en landelijke netwerk op bedrijfs- en beleidsniveau in de agrarische sector.’

Voor vragen over Agro & Food, boeren op Veenweide gebied in Overijssel en/of het NPLG en PPLG kan je bij haar terecht.