Mijke Bloten

Projectmedewerker

Mijke werd geboren in Nederland, maar verhuisde op tweejarige leeftijd met haar ouders naar Denemarken, die daar een biodynamisch melkveebedrijf begonnen. Ze behaalde haar master Environmental Planning en werkte in Denemarken onder andere voor het ministerie van Landbouw, van waaruit ze veel betrokken was bij onderzoek naar verduurzaming van de landbouw. Bij Stimuland zet ze deze kennis en ervaring breed in.

Ondersteuning PJG & Leefbaarheidsalliantie GLD
Organisatie boerengroepen
Procesbegeleiding natuur, landbouw & biobased gewassen
Meer weten

‘Ik werd altijd gezien als boerendochter.’

 

‘Mijn hart ligt bij het platteland. Ik heb acht jaar in Kopenhagen gewoond en vind het best knap van mezelf dat ik het zo lang in de stad heb volgehouden. Toch werd ik daar altijd gezien als de boerendochter.’

‘Mijn motivatie voor het platteland is diversiteit en toegankelijkheid. Voor mij is het platteland alles wat om mij heen gebeurt. Vanuit mijn tiny house kijk ik uit op een tuinderij. Wekelijks komen leden hier groentes afhalen voor directe omgeving en helpen vrijwilligers bij het onderhoud. Vanuit de groentetuin zie ik hectares met grasland waar het vleesvee aan het weiden is.  Elk onderdeel is belangrijk en juist de diversiteit geeft het geheel: mens, natuur en onderneming.’

Ik word onrustig als ik alleen maar met een beeldscherm werk.

Samenwerken met, en voor mensen en zo bijdragen aan het behalen van gezamenlijke doelen voor het platteland. Dat is waar Mijke enthousiast van wordt. Als projectmedewerker biedt ze bestuursondersteuning aan Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) en combineert ze haar vakinhoudelijke kennis en ervaring graag met praktische werkzaamheden voor boerengroepen.

‘Want ik word er onrustig van als ik alleen maar met een beeldscherm werk. Het platteland in Nederland is dichtbevolkt en moet ruimte bieden aan verschillende functies. Zoals ruimte voor de natuur, voor verduurzaming van de landbouw, voor het opwekken van energie en natuurlijk moet er ook plek zijn voor ondernemingen, mensen en gemeenschappen. Al die verschillende wensen en interesses kunnen zorgen voor conflicten maar het biedt ook veel kansen. Ik vind het mooi dat we hierbij vanuit Stimuland een brugfunctie kunnen vervullen tussen beleidsmakers, inwoners en ondernemers.’