Lilian van Uhm

Senior Projectmedewerker

Lilian is sinds 2019 senior projectmedewerker bij Stimuland. Haar passie ligt met name in de projecten die zij doet voor de agrarische sector. Zo helpt ze als Kennismakelaar Melkveehouderij bedrijven bepalen welke kennis en vaardigheden zij én hun medewerkers nodig hebben om toekomstgericht te kunnen blijven ondernemen. Daarnaast is ze Erfcoach bij Stimuland en begeleidt ze diverse jongeren besturen.

Kennismakelaar Melkveehouderij
Bestuursondersteuner GAJK & Erfcoach
Secretaris Kring Midden-Nederland voor de NFO
Meer weten

‘Als jongere vond ik het platteland saai.’

 

Lilian groeide op in een Achterhoeks dorpje, op een paardenfokkerij. Op 18-jarige leeftijd vertrok ze naar de stad, ‘ik vond het maar saai in een klein dorpje te wonen’. Ze studeerde Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht en ging daarna aan het werk als generalist in een buurtteam. Na 7 jaar in de stad gewoond te hebben is ze inmiddels weer terug in de Achterhoek. ‘Ik geniet hier van de rust en ruimte en vind het fijn dat mensen hier naar elkaar omkijken. Het leven in de stad is heel individualistisch.’

‘Samen de schouders eronder zetten, daar krijg ik energie van.’

Het is voor haar een bijzonder contrast: in haar vroegere werk in een achterstandswijk gaat het om problemen oplossen, bij Stimuland heeft ze te maken met inwoners en agrarische ondernemers die plannen maken op basis van eigen ideeën en ambities. Samen de schouders eronder zetten; daar krijgt Lilian energie van.

Bij Stimuland zet Lilian zich het liefste in voor de agrarische sector, waarbij ze dierenwelzijn hoog in het vaandel heeft staan. Als kennismakelaar Melkveehouderij helpt Lilian bedrijven in de melkveehouderij én hun medewerkers om te bepalen welke kennis en vaardigheden nodig zijn om toekomstgericht te kunnen blijven ondernemen. Daarnaast onderhoudt ze nauw contact met een klankbordgroep vanuit de sector en is ze Erfcoach bij Stimuland.

Betrek jongeren bij de toekomstige leefomgeving

Ook ondersteunt ze jongerenbesturen die actief zijn op het platteland én begeleidt ze verschillende Jong & Meer trajecten vanuit MDT (Maatschappelijke Dienst Tijd). ‘Jongeren betrekken bij de toekomstige leefomgeving en ze medeverantwoordelijk maken voor de vormgeving ervan is ontzettend belangrijk. Er zijn veel jongeren die graag willen wonen in het dorp waar ze geboren zijn. Dit moet echter wel mogelijk en aantrekkelijk voor hen blijven. Daarnaast is het een mooie manier om met maatschappelijke uitdagingen aan de slag te gaan in je eigen buurt’