Seine Grefelman

gebiedsinrichting

Oplossingen waar iedereen beter van wordt

Seine is onze specialist voor grondzaken in het landelijk gebied. Hij is van huis uit boer. Nadat hij zijn agrarische bedrijf heeft overgedragen aan zijn zoon, heeft Seine zich toegelegd op ruilverkavelingsprojecten en grondverwerving. Hij werkt sinds 2009 voor Stimuland.

Met zijn kennis en praktijkervaring is hij een gewaardeerde adviseur. Seine kijkt verder dan het doel op de korte termijn. Na een geslaagde kavelruil ontstaan weer nieuwe mogelijkheden in een gebied, is zijn ervaring. Hij zoekt oplossingen waar iedereen beter van wordt; niet alleen de grondeigenaren en de overheden, ook andere stakeholders. Zo krijgt hij zaken in beweging.