Alle Postmus - Stimuland

Alle Postmus

Leefbaarheid & participatie

Actieve, zorgzame en duurzame dorpen

Na zijn studie Plattelandsvernieuwing aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden werkte Alle jarenlang als opbouwwerker en procesbegeleider in veel verschillende dorpen. Vanuit verenigingen voor kleine kernen in Noord-Limburg, Noord-Holland en Drenthe begeleidde hij er uiteenlopende dorpsprocessen. Die kennis en ervaring zet hij als senior projectmedewerker Leefbaarheid & Participatie in, voor actieve, zorgzame en duurzame dorpen.

 

‘Eén van mijn specialiteiten is onder andere het opstellen en uitvoeren van dorpsvisies. Ik hou van de dynamiek in dit werk. Want ieder dorp is anders, waardoor je niet zomaar een blauwdruk van een succesformule kunt uitrollen. Tegelijkertijd kom je in de verschillende regio’s toch ook dezelfde vraagstukken tegen’, ontdekte Alle door de jaren heen. Verder heeft hij veel ervaring met het opzetten van zorgzame dorpsgemeenschappen. ‘Samen met inwoners het Noaberschap opnieuw uitvinden en organiseren en daaromheen de netwerken van die dorpen bij elkaar brengen. Dat heeft écht mijn interesse en ik vind het heel belangrijk, want het gaat over hoe je in je dorp met elkaar omgaat.’