Marijke Hoogeboom

Adjunct directeur & Sr. Projectmanager

Marijke heeft een brede kijk op wat er speelt op het platteland en met haar praktische insteek gaat ze graag aan de slag om concrete doelstellingen daadwerkelijk te realiseren. Ze studeerde rechten, begon als jurist en werkte daarna als project- en programmaleider en later als teamleider van een uitvoeringsteam in functies die allemaal gelinkt waren aan het landelijk gebied. Deze waardevolle kennis en ervaring zet ze in als onze adjunct-directeur en manager Programma’s & Projecten.

Manager Team Programma's & Projecten
Sr. Programmamanager
Resultaatgericht
Meer weten

‘Ik ben bewust van de stad weer naar het platteland verhuisd’

 

Het platteland lijkt met Marijkes DNA verweven. ‘Ik ben er geboren en opgegroeid en verhuisde er heel bewust weer naar terug, nadat ik meerdere jaren in de stad had gewoond. En dat bevalt nog steeds heel goed’, verklaart ze tevreden. Een belangrijke uitdaging voor het platteland is volgens Marijke, om daadwerkelijk met elkaar aan de slag te gaan met de opgaves die er liggen. ‘We lijken nu in een soort ‘wachtstand‘ te staan waarin er veel naar elkaar gekeken wordt. Het is belangrijk om zelf de regie te nemen en daardoor ook meer invloed te hebben op hoe jouw toekomst gaat worden.’

‘Stimuland kan een goede rol vervullen in het vertalen van de opgaven in een praktische aanpak’

‘Er is geen standaardoplossing voor de opgaves die er liggen. Maar Stimuland kan een goede rol vervullen in het vertalen van de opgaven in een praktische aanpak, samen met de mensen die op het platteland wonen en werken.’ Marijke heeft bewust gekozen voor Stimuland. ‘Ik wil graag minder achter mijn bureau en dichter op de praktijk en de uitvoering zitten. Enerzijds om meer in contact te komen met de mensen in de dagelijkse praktijk en te ervaren wat er daadwerkelijke speelt. Anderzijds om bij te dragen aan het praktisch toepasbaar maken van de verschillende opgaven’, legt ze enthousiast uit. ‘Verder denk ik ook graag mee over de interne organisatie en verdere ontwikkeling van Stimuland.’