Lotte Kist

Junior Projectmedewerker

Steentje bijdragen aan een toekomstbestendig platteland

Na haar stageperiode waarin Lotte onderzoek deed naar de realisatie van alternatieve woonvormen in het landelijk gebied, is ze ons team komen versterken als junior projectmedewerker. Lotte behaalde haar bachelor en master Ruimtelijke planning en Landschapsarchitectuur aan de WUR. Deze kennis en ervaring zet ze dagelijks in voor onder andere VIPNL: het Veenweiden Innovatie Programma Nederland, waarvoor Stimulander Riek van der Harst proeftuintrekker voor de provincie Overijssel is. Daarnaast helpt ze bij de ondersteunende werkzaamheden voor de portefeuillehouder landelijk gebied van de K80.

Lotte groeide op in het Overijsselse Den Ham, waar ze mooie herinneringen aan heeft. ‘Mijn vader is loonwerker en zodoende kwam ik als kind veel op boerderijen en ik vond het fantastisch als ik met hem mee mocht op de trekker’, vertelt ze met een brede glimlach. ‘Ik heb veel affiniteit met, en ben erg geïnteresseerd in het landelijke gebied. In de toekomst gaat daar veel veranderen vanwege onder andere de landbouwtransitie en de klimaatopgaves die er liggen. Ik ben dan ook blij dat ik daar vanuit mijn werk een beetje invloed op kan uitoefenen’, verklaart ze enthousiast.

‘Verder vind ik het fijn om onderdeel uit te maken van een stichting. Hier wordt vooral gewerkt vanuit een intrinsieke motivatie in plaats van vanuit een financiële motivatie. De Stimulanders zijn erg gemotiveerd om op een positieve manier hun steentje bij te dragen aan een toekomstbestendig platteland. Dat spreekt me enorm aan.’