Met een nieuwe uitstraling klaar voor de toekomst

06 juni 2024

Door een verdere professionalisering van onze organisatie is Stimuland in de afgelopen jaren gegroeid. Ons team is groter geworden, we hebben meer opdrachten uitgevoerd verspreid over verschillende provincies en we hebben recent onze organisatiestructuur daarop aangepast. We zijn er trots op dat we inmiddels worden gevraagd om op tactisch en strategisch niveau mee te denken over de uitdagingen op het platteland. Deze ontwikkeling, in combinatie met de verhuizing naar Klarenbeek, maakt dat het nu ook tijd is voor een nieuwe uitstraling.

Nieuwe uitstraling en nieuwe website

Wie zijn we, waar staan we voor? Wat is onze droom? En hoe stralen we dit uit naar de buitenwereld? Onze marketingadviseur Merel Bakhuizen en communicatieadviseur Marianne Vos deden hier samen uitgebreid onderzoek naar en namen gaandeweg ons team hierin mee. Alle input vertaalden ze naar nieuw geformuleerde kernwaarden, een stevige visie en missie én een uitstraling die écht nieuw is en toch heel vertrouwd voelt omdat ze bij ons past.

We hebben de karakteristieke vorm van ons logo behouden, maar er wel opnieuw invulling aan geven. De vierkante vlakjes hebben plaatsgemaakt voor stroken die verwijzen naar ons gevarieerde landschap in Nederland. Verder hebben we gekozen voor warmere kleuren die zowel passen bij onze droom voor het platteland, als ook staan voor onze karaktereigenschappen. (zie afbeelding).

Ook de lettertypes zijn bewust gekozen. Het gewaagde Caprasimo zou je in eerste instantie misschien niet verwachten bij onze nuchtere en hands-on mentaliteit. Toch hebben we gekozen voor dit warme en vriendelijke lettertype in combinatie met het bekende Arial. Een lettertype dat zijn bestaansrecht al volledig heeft bewezen én op elke laptop altijd perfect functioneert. Een betere vergelijking kunnen wij met onze Stimulanders niet maken!

Waar we samen aan werken

‘Wat doet Stimuland precies en voor wie werken jullie?’ Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld en daarom vind je het antwoord duidelijk op onze nieuwe website. Ben je een boer, plattelandsbewoner of werkzaam bij een overheidsinstantie? Je ontdekt direct voor welke zaken je bij ons terecht kan.

Dagelijks zetten we ons in voor een vitaal, leefbaar en toekomstbestendig platteland en daarbij richten we ons op vier werkgebieden, die invloed hebben op elkaar en waarop we een scherpe visie hebben.

  • Leefbaarheid: Inwoners en ondernemers weten heel goed wat er nodig is om hun buurt, wijk of dorp leefbaarder te maken. Wij brengen mensen en ideeën samen en bundelen de krachten zodat zij zélf hun plannen kunnen uitvoeren en in staat zijn om te reageren op de veranderingen in hun omgeving.
  • Duurzame landbouw: Samen met agrarische ondernemers en hun omgeving werken we aan een duurzame landbouw met eerlijke prijzen voor de boer en een gevarieerd en natuurrijk platteland. Daarnaast zijn we dé partner voor de begeleiding van gebiedsprocessen in de landbouw, waarbij participatie van alle betrokkenen voorop staat.
  • Klimaatactie: Het klimaat verandert en dat heeft gevolgen voor zowel de inwoners, de boeren als de natuur op het platteland. Daarom gaan we samen, en van onderop, met betrokken inwoners, boeren, organisaties en overheden écht aan de slag om de klimaatverandering en de gevolgen daarvan te beperken.
  • Energietransitie: De transitie naar duurzame energie zal voor een groot deel op het platteland plaatsvinden. Wij doen onderzoek en begeleiden (gebieds)processen om te komen tot praktisch haalbare mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie, met oog voor de leefbaarheid en met betrokkenheid van agrarische ondernemers.

Karakter zit in de details

Wij geloven dat karakter en identiteit in elke detail te zien moet zijn. Daarom zie je in al onze communicatie-uitingen en op de nieuwe website, herkenbare elementen terugkomen die verwijzen naar wie wij zijn.

  • Brug: We verbinden beleid met praktijk en vanuit een gelijkwaardige aanpak organiseren we samenwerking tussen inwoners, boeren, organisaties en overheden.
  • Vooruitgang: Onze kracht ligt in het activeren en versnellen van ontwikkeling, het versterken van lokale initiatieven en het bundelen van krachten.
  • Balans: Schouder aan schouder bouwen we aan duurzaam evenwicht tussen het welzijn van de plattelandsbewoners, economische ontwikkeling en behoud van natuur en biodiversiteit.
  • Stimuland vorm: De karakteristieke vorm van ons logo hebben we behouden en zorgt voor herkenbaarheid.

 

We blijven ontwikkelen

Wij zijn blij met onze nieuwe uitstraling en website die goed bij ons past. Maar dat betekent niet dat we nu achterover gaan leunen. Want zoals de Stimulanders en wij als organisatie blijven ontwikkelen, zullen we onze website en onze uitstraling daarop aan blijven passen. En natuurlijk blijven we wekelijks nieuws en actualiteiten plaatsen met betrekking tot het landelijk gebied. Laat je dus informeren en inspireren!

Heb je vragen over dit artikel?

Neem contact op met Stimulander Merel Bakhuizen