Erfgoed sterren

09 augustus 2021

Het Overijsselse cultuurlandschap en het cultureel erfgoed is van grote betekenis. Door plannen van nu te verbinden aan het verleden ervaren we nog krachtiger wat de waarde van ons Overijsselse erfgoed is. Dat maken we zichtbaar met Erfgoed Sterren, een wedstrijd voor iedereen die met erfgoed een impuls weet te geven aan maatschappelijke doelen van de toekomst.

In onze tijd is er steeds meer behoefte aan gemeenschappelijke waarden en nieuwe verbindingen. Erfgoed maakt deze waarden helder en brengt ze dichtbij mensen. Erfgoed Sterren laat het maatschappelijk belang van erfgoed op inspirerende wijze zien en versterkt zo het bewustzijn dat erfgoed belangrijk is voor de samenleving.


Meedoen met Erfgoed Sterren

Heb jij een idee of een plan en wil je dat realiseren met erfgoed? Dan is dit je kans! Doe mee met Erfgoed Sterren en maak kans op € 10.000 voor de realisatie van jouw plan, professionele begeleiding en nieuwe netwerken om je verder te helpen.

We zoeken Erfgoed Sterren in vier categorieën:

  • Energierijk erfgoed
  • Vakmensen gezocht!
  • Sociale kwaliteit
  • Klimaatadaptatie

De inschrijving loopt tot 22 september. Op de websitepagina van Erfgoedsterren: https://hetoversticht.nl/projecten/52/kapitaal-voor-ons-allemaal-erfgoed-sterren  vind je veel meer informatie, zoals: wat houden die thema’s precies in, wat zijn de wedstrijdvoorwaarden, hoe kan ik mijn idee of plan opsturen en hoe zit dat met de jurering.

NB op 12 augustus vindt er een online  inspiratiesessie plaats over klimaatadaptatie en erfgoed, op 9 september kun je digitaal aanschuiven bij de inspiratiesessie Sociale kwaliteit en erfgoed. Informatie over aanmelding is op de website te vinden.

Bij vragen of opmerkingen kun je terecht bij erfgoedsterren@hetoversticht.nl


Betrokkenheid Stimuland
Ingrid Jansen, directeur, en Annemarie Dubbink, projectleider 4D, zijn vanuit Stimuland betrokken bij Erfgoed Sterren als ambassadeur en jurylid: “Provinciaal cultureel erfgoed kan uitstekend als motor dienen voor initiatieven in Overijssel op het gebied van van sociale kwaliteit en klimaatadaptatie. Dit zijn ook thema’s waarop Stimuland behoorlijk actief is. Daarnaast is Het Oversticht een belangrijke partner voor ons om een vitaal platteland te realiseren in Overijssel. Daarom verlenen wij graag onze medewerking aan dit mooie project.”