Annemarie Dubbink

plattelandsontwikkeling

Verbinden beleid en samenleving

Annemarie studeerde bestuurs- en organisatiewetenschappen en begon haar loopbaan in een commerciële omgeving. Ze waardeert de snelheid en de resultaatgerichtheid van het bedrijfsleven, maar haalt nog meer voldoening uit maatschappelijke relevantie in haar werk. Dat bracht haar in 2019 bij Stimuland.


Ze houdt zich onder meer bezig met maatschappelijk vastgoed, dorpsvisies en plannen, levert bestuursondersteuning aan plattelandsjongerenorganisatie OAJK en is projectleider van het 4D-programma waarin initiatieven uit de gehele provincie Overijssel worden ondersteund. Wat Annemarie drijft is de verbinding tussen beleid en initiatieven in de samenleving. Ook naast haar werk is ze daarmee bezig, als lid van de gemeenteraad en fractievoorzitter in plattelandsgemeente Hellendoorn.