Annemarie Dubbink

plattelandsontwikkeling

Verbinden beleid en samenleving

Annemarie studeerde bestuurs- en organisatiewetenschappen en begon haar loopbaan in een commerciële omgeving. Ze waardeert de snelheid en de resultaatgerichtheid van het bedrijfsleven, maar haalt nog meer voldoening uit maatschappelijke relevantie in haar werk. Dat bracht haar in 2019 bij Stimuland.

Ze houdt zich onder meer bezig met maatschappelijk vastgoed, dorpsvisies, dorpsplannen en haalbaarheidsonderzoeken. Een mooi voorbeeld is het woon-zorg initiatief in Welsum waar Annemarie ondersteuning aan biedt. Annemarie is ook projectleider van het 4D-programma waarin initiatieven uit de gehele provincie Overijssel worden ondersteund bij hun plannen. Annemarie is, met collega Mirjam Arends, aanspreekpunt voor nieuwe projecten op leefbaarheid & participatie. Wat Annemarie drijft is de verbinding tussen beleid en initiatieven in de samenleving. Ook naast haar werk is ze daarmee bezig, als lid van de gemeenteraad en fractievoorzitter in plattelandsgemeente Hellendoorn.