Giessenburg actief aan de slag met hun dorpsplan

20 juni 2024

‘Op denken volgt doen’, dat is één van onze kernwaarden. Voor de projecten die we uitvoeren betekent dit onder andere dat we praktisch toepasbare plannen willen maken die gekoppeld kunnen worden aan concrete en haalbare vervolgstappen. Met andere woorden; We willen meer achterlaten dan alleen een goed rapport. Daarom waren we erg blij om te horen dat er in Giessenburg (provincie Zuid-Holland) volop gewerkt wordt aan de acties uit het Dorpsplan dat met ondersteuning van de Stimulanders Mirjam Arends en Linda Baarslag tot stand kwam.

Het ‘Dorpsoverleg’ van Giessenburg bestaat uit een groep Giessenburgse vrijwilligers die zich inzetten voor initiatieven en knelpunten op het gebied van leefbaarheid en schoonheid in de kern Giessenburg. Zij stelden in 2015 al een eigen activiteitenplan op, van waaruit er al veel veranderde in het dorp. Toch is er volgens het Dorpsoverleg altijd ruimte voor verbetering en ze willen niet stil blijven zitten. Daarom hebben ze met ondersteuning van Mirjam en Linda gewerkt aan een nieuw Dorpsplan dat ze begin 2023 aan de gemeenteraad van Molenlanden hebben aangeboden. In het artikel ‘Dorpsplan Giessenburg: nieuwe stip op de horizon’ schreven we eerder al hoe het nieuwe Dorpsplan tot stand is gekomen.

Hoe verder na het maken van een plan?


Mirjam en Linda waren enthousiast over het hele proces omdat het Dorpsoverleg een hele actieve groep is die erg betrokken is bij het dorp en die goed weet wat ze willen. Ook Ria van Wijngaarden van het Dorpsoverleg gaf destijds aan blij te zijn met het Dorpsplan dat volgens haar stimuleerde om er echt mee aan de slag te gaan. Na afronding van projecten hebben we de goede gewoonte om na een aantal maanden even te informeren naar het verdere verloop van projecten en of het lukt om de gemaakte plannen ook echt uit te voeren. Want dat is per slot van rekening het doel van het maken van een dergelijk dorpsplan. We zijn daarom heel blij met de terugkoppeling die we uit Giessenburg kregen.

Actief aan de slag gegaan


‘Wij zijn nog steeds actief bezig met het Dorpsplan’, zo het Dorpsoverleg ons enthousiast weten. ‘Vorig jaar hebben we voornamelijk de zaken opgepakt die vrij eenvoudig gerealiseerd konden worden. Daarna zijn we, in samenwerking met verkeerskundigen aan de slag gegaan met een aantal verkeerszaken. Momenteel zijn we druk bezig met het realiseren van een app, waarin inmiddels ook 4 andere dorpen binnen Molenlanden geïnteresseerd zijn, zodat we de krachten kunnen bundelen. Verder spelen er nog wat zaken rondom leefomgeving en wonen. We streven ernaar om eind dit jaar/begin volgend jaar de dorpsvisie verder te evalueren en bij te stellen voor de komende jaren. Kortom, er is voor ons nog genoeg te doen en je ziet dat jullie werk niet voor niets geweest!’

Wil je ook aan de slag met een dorpsvisie die stimuleert om echt aan de slag te gaan?

Neem contact op met Stimulander Linda Baarslag