‘Toenemende vergrijzing, uitdaging voor het platteland’

Burgemeester Ellen Nauta, Nieuwsbericht Netwerk Platteland 09-11-2023

Op 30 november 2023 wordt er voor de tweede keer een Werkplaats Netwerk Platteland gehouden voor mensen die dagelijks met de toekomst van de landbouw bezig zijn. Dit keer is het thema ‘Leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland’. Ellen Nauta, burgemeester van de gemeente Hof van Twente en voorzitter van de P10 (het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten) vertelt daar wat leefbaarheid betekent op gemeentelijk niveau.

Ellen heeft vanuit meerdere rollen kennis van, en affiniteit met de toekomst van de landbouw: ‘Als voorzitter van de P10 en als burgemeester van de gemeente Hof van Twente heb ik dagelijks te maken met vraagstukken die direct verband houden met de toekomst van de landbouw. Wat is daarvoor nodig en wat is er op dat vlak al gebeurd? Daarnaast heb ik in mijn rol als delegatieleider van de Nederlandse delegatie naar het Comité van de Regio’s in Brussel, ook te maken met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de Europese plannen voor leefbaarheid van en op het platteland.’

 

Kansen door groot oplossingsgericht vermogen

Volgens Ellen liggen de grootste kansen op dit terrein in de kracht van het platteland zelf. ‘Op het platteland is er sprake van een groot oplossingsgericht vermogen om de leefbaarheid zelf in stand te houden. Men is op elkaar aangewezen, steunt elkaar en is creatief. Bovendien beschikt het platteland over ruimte die juist voor de grote transities van belang is.’

 

Toenemende vergrijzing is een uitdaging

‘Tegelijkertijd is het wel een uitdaging hoe wij met de toenemende vergrijzing de sociale cohesie, die het platteland zo krachtig maakt, in stand kunnen houden. Bovendien werken wet- en regelgeving niet altijd mee om maatwerk te kunnen leveren en gebiedsgericht te kunnen werken. Tenslotte heeft het rapport ‘Elke regio telt’ weer eens aangetoond dat door een onevenwichtig investeringsregiem vanuit het Rijk, de verschraling van voorzieningen op het platteland toeneemt.’

 

Netwerk en kennis vergroten

Ellen is niet alleen als spreker maar ook als bezoeker aanwezig bij de Werkplaats op 30 november. ‘Ik ga naar de Werkplaats omdat ik hoop mijn netwerk en kennis te kunnen vergroten en ook nieuwe relaties te kunnen leggen voor de P10. Centrale vragen daarbij zijn: waar kunnen we anderen versterken en andersom? Wat zijn actuele ontwikkelingen? Hebben wij die al scherp op het netvlies? Wat kunnen we van elkaar leren? Ik kijk ernaar uit om hierover, met uiteenlopende partijen uit de sector, het goede gesprek aan te gaan tijdens de Werkplaats.’

 

Meld je nog aan voor de Werkplaats

De Werkplaats wordt een gevarieerde dag met interessante sprekers, een marktplein met diverse organisaties die betrokken zijn bij een leefbaar platteland, een veldexcursie naar het veenweidegebied en met interessante ‘Werkbanken’ over uiteenlopende onderwerpen. Nieuwsgierig geworden? Meld je dan hier aan voor de Werkplaats.

Deelname aan de Werkplaats is gratis en na de aanmelding ontvang je meer informatie. Voor deelname aan deze Werkplaats zijn 3 PE-punten vastgesteld voor agrarische bedrijfsadviseurs. Vragen? Neem contact op met Stimulander Ingrid Jansen (kwartiermaker Werkplaats) via ijansen@stimuland.nl of 06 46 60 35 92.