Rol en Positie Overijssel - Stimuland

Gratis ondersteuning voor besturen

Rol en Positie in Overijssel: gratis bestuursondersteuning

Als bestuur van bijvoorbeeld een plaatselijk belang, dorpsraad, vereniging of een ander bewonersinitiatief op het platteland, kan er veel op jullie af komen. Want de samenleving staat voor grote uitdagingen en verandert daardoor snel. Dat betekent onder andere dat er meer van jullie als bestuur wordt gevraagd. Om jullie te ondersteunen en handvatten te bieden voor het goed kunnen blijven vervullen van jullie rol, hebben wij de methodiek Rol & Positie ontwikkeld. Dankzij de provincie Overijssel kunnen wij hiermee, tot juli 2025, in totaal 30 vrijwillige besturen in Overijssel kosteloos ondersteunen.

Lokale samenleving wordt steeds belangrijker

De lokale samenleving wordt steeds meer centraal gezet in zowel de nieuwe Omgevingsvisie als het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). In de dagelijkse praktijk betekent dit dat bewoners steeds meer aan zet zijn voor het in stand houden van een vitaal dorp, wijk of vereniging. Daarmee wordt de rol en positie van jullie als plaatselijk belang, dorpsraad, vereniging of ander bewonersinitiatief ook steeds belangrijker. Dat is waardevol, maar het kan tegelijkertijd ook zorgen voor problemen als je hier als bestuur niet helemaal op bent ingesteld.

 

Opnieuw jullie rol en positie bepalen

Wij merken in de praktijk dat vrijwillige besturen tegen verschillende obstakels aan kunnen lopen, waardoor het lastig kan zijn om te bepalen wat nu wel en wat niet jullie rol en positie is. Denk hierbij aan:

  • overvraagd worden, zowel vanuit de directe samenleving als daarbuiten;
  • daardoor het gevoel krijgen structureel te kort te schieten;
  • makkelijk vervallen in verouderde patronen doordat jullie al lang in dezelfde samenstelling werken;
  • niet meer goed weten wie je als organisatie nou echt bent en waar je voor staat;
  • door de jaren heen zoveel neventaken te hebben opgepakt dat niet meer duidelijk is wat er echt bij jullie als bestuur hoort.

De methodiek Rol & Positie helpt om duidelijke keuzes te maken in jullie belangrijkste rol en taken als bestuur.

 

Hoe helpt Rol & Positie?

Rol & Positie is er in drie varianten: voor lokale belangenorganisaties (dorpsraden, plaatselijk belangen, etc.), voor dorpshuizen en voor verenigingen (van sport tot cultuur). In een werksessie van ongeveer een uur gaan jullie met het voltallige bestuur en met begeleiding van twee Stimulanders aan de slag. Vanuit hun onafhankelijke rol waarborgen de Stimulanders een evenredige inbreng van alle bestuursleden, geven ze eventueel nadere uitleg en delen ze inspirerende praktijkervaringen. Aan de hand van ruim 50 kaarten met verschillende rollen en taken bepalen jullie in stappen de prioriteit. Zo krijgen jullie weer inzicht in jullie belangrijkste taken, op basis van draagvlak en praktische haalbaarheid. Na afloop van de werksessie koppelen de Stimulanders de uitkomsten van de werksessie aan jullie terug. In een bondig overzicht ontvangen jullie handvatten om weerbaarder te worden en op de belangrijkste taken te focussen.

 

Maak ook gebruik van Rol & Positie

Wil je als bestuur opnieuw je rol en positie bepalen? Maak daarvoor dan gebruik van onze methodiek Rol & Positie en neem contact op met de Stimulanders Linda Baarslag (lbaarslag@stimuland.nl) of Joukje Hijlkema (jhijlkema@stimuland.nl). Zij nemen contact met je op en informeren je verder.

Download hier de flyer van Rol & Positie in Overijssel!