Nieuws

Lees hier meer over de actuele ontwikkelingen en projecten van Stimuland, blogs en bijeenkomsten. Heeft u nieuws dat past op deze pagina? Neem dan contact op met Stimuland E: info@stimuland.nl

Project klimaatslim bosbeheer bereikt mijlpaal

De selectie van enkele locaties om klimaatslim aan de slag te kunnen met bos- en landschapsbeheer heeft plaatsgevonden. Projectleider Jan ten Tije van Stimuland is er heel tevreden over. ‘We hebben nu een belangrijke mijlpaal...

Meer lezen

20-07-2021

‘Voor de ambulance ga je toch ook niet met de pet rond?’

‘Kunnen we een 4D-bijdrage krijgen voor vervanging van de AED?’ Deze vraag kreeg ik van Jan Willem van de Stichting AED Boskamp. En of ik kon meedenken over de financiering van nieuwe AED's in het...

Meer lezen

12-07-2021

Toekomst kalverhouderij in beeld

De kalverhouderij in Nederland staat volop in de schijnwerpers. Reden voor de Vereniging van Kalverhouders (VVK) om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van deze sector. VVK heeft Stimuland gevraagd om haar...

Meer lezen

12-07-2021

‘Zonder eigen plan word je automatisch onderdeel van een andermans plan’

‘En dat wil geen enkel dorp,’ zegt Heidi Mensink van Stimuland. Heidi begeleidt dorpen met het maken van hun toekomstvisie. ‘Of het nou gaat om windmolens, de toekomst van de agrarische sector, woningen voor jong...

Meer lezen

12-07-2021

Plattelandsvraagstuk van de maand: recreant verpest natuur

Er is al niet zoveel natuur in Nederland en wat er nog is, is kwetsbaar. Toch wordt deze natuur steeds meer ingezet voor mensen. Belevingspaden voor kinderen, nachtelijke excursies, mountainbikers, brede fietspaden, geschikt voor elektrische...

Meer lezen

05-07-2021

Groeiplan Versterking Gemeenschapskracht

Een coalitie van burgerorganisaties, waaronder Stichting Stimuland, heeft eerder deze maand het Groeiplan Versterking Gemeenschapskracht ingediend bij het Groeifonds. De insteek is: investeer direct in de samenleving, niet via gemeenten, commissies en subsidies.

Meer lezen

29-06-2021

BO Akkerbouw en ministerie van LNV ondertekenen intentieverklaring

André Hoogendijk (BO Akkerbouw) en Esther Veldhuis (ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit) hebben woensdag 23 juni 2021 een intentieverklaring ondertekend voor de start van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw. Dit netwerk verbindt akkerbouwers in hun...

Meer lezen

23-06-2021

De toekomst van waterbeheer in Wierden

De gemeente Wierden wil zich inzetten voor een vitaal landelijk gebied en start daarom in Rectum, Ypelo, Notter en Wierden-Noord een project met als thema water, droogte en toekomstperspectief voor de landbouw. Het is één...

Meer lezen

23-06-2021

Mirjam Arends van Stimuland gebiedsmakelaar West Betuwe

Gebiedsmakelaars zijn in West Betuwe het aanspreekpunt voor inwoners in de dorpen en stadjes van de gemeente. Sinds begin mei is Mirjam Arends van Stimuland weer aan de slag als gebiedsmakelaar van deze gemeente in...

Meer lezen

23-06-2021

Inwoners van Springendal en Dal van de Mosbeek maken zich sterk voor hun omgeving

De leefbaarheid rondom Springendal en Dal van de Mosbeek wordt aangepakt. Inwoners en agrarische ondernemers in dit gebied maken zich al lange tijd zorgen over leefbaarheid. Want er zijn ontwikkelingen waar zij nauwelijks invloed op...

Meer lezen

14-06-2021