Nieuws

Lees hier meer over de actuele ontwikkelingen en projecten van Stimuland, blogs en bijeenkomsten. Heeft u nieuws dat past op deze pagina? Neem dan contact op met Stimuland E: info@stimuland.nl

Allround Projectmedewerker Leefbaarheid en Participatie (32 uur)

Dit is jouw kans om met ons het verschil te maken! Wil jij samen met een energiek team werken aan duurzame ontwikkelingen met maatschappelijke impact op het platteland in Noordoost-Nederland? Wegens uitbreiding van onze projectenportefeuille...

Meer lezen

20-04-2021

Plattelandsvraagstuk van de maand: bewoners doen het zelf wel!

Overheden en professionals trekken zich terug en kampen met bezuinigingen. Mensen zijn ontevreden over de kwaliteit van bestaande voorzieningen en daarom nemen bewoners steeds meer zelf het initiatief om diensten rondom zorg en welzijn te...

Meer lezen

19-04-2021

Living Lab vraagt mening agrariër

Overijsselse boeren produceren goed en veilig voedsel. Maar de samenleving en de overheid vragen steeds meer van de boer, zoals het sluiten van kringlopen en het versterken van biodiversiteit.

Meer lezen

19-04-2021

Inbreng telers gevraagd voor toekomst Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw

Het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw is een netwerk van en voor akkerbouwers. Het netwerk richt zich op het stimuleren van kennisontwikkeling en -verspreiding tussen akkerbouwers en betrokken partijen.

Meer lezen

15-04-2021

Vrijwilligerswerk als stimulans voor professionele ontwikkeling

Stimulander Irene van Oenen is projectleider Bestuurlijke Vrijwilligers Overijssel en samen met andere organisaties werkt zij aan een methode om die ontwikkeling van vrijwilligers in kaart te brengen.

Meer lezen

13-04-2021

‘Agrariërs Steenwijkerland zijn trots op hun bedrijf en het gebied!’

De resultaten van het grootschalig onderzoek onder boeren in Steenwijkerland zijn bekend. Wethouder Tiny Bijl is blij met de rapportage want het geeft handvatten voor de gemeente om de volgende stap te zetten.

Meer lezen

07-04-2021

‘Boerenleven is niet makkelijk, wel vrij’

Lilian van Uhm is projectmedewerker bij Stimuland en bezig om met haar vriend het melkveebedrijf van haar schoonouders over te nemen: ‘Het word je niet altijd even makkelijk gemaakt, maar je krijgt er ook heel...

Meer lezen

07-04-2021

De Plattelandsbeweging maakt zich sterk voor een vitaal platteland in Overijssel

De Plattelandsbeweging Overijssel is een feit. Vier organisaties slaan de handen ineen om zich sterk te maken voor een gezond en vitaal platteland in Overijssel.

Meer lezen

06-04-2021

Riek van der Harst nieuwe coördinator LivingLab Natuurinclusieve landbouw Overijssel

Houtwallen en knotwilgen, wilde bloemen langs de akkers, kruidenrijk grasland, organisch bemesten of een gesloten grondstoffenkringloop, het draagt allemaal bij aan een natuurinclusieve landbouw. Het LivingLab natuurinclusieve Landbouw Overijssel stimuleert boeren om hun bedrijf meer...

Meer lezen

23-03-2021

Boeren moeten zelf het heft in handen nemen!

Een verandering binnen de landbouw lijkt verder weg dan ooit. De grote middengroep krijgt in de media nauwelijks aandacht. Deze verstandige groep zwijgt en ondertussen verliezen de boeren grip op wat er écht speelt!

Meer lezen

19-03-2021