Nieuws

Lees hier meer over de actuele ontwikkelingen en projecten van Stimuland, blogs en bijeenkomsten. Heeft u nieuws dat past op deze pagina? Neem dan contact op met Stimuland E: info@stimuland.nl

Verbreding is niet altijd de oplossing voor melkveehouders!

Vanuit mijn rol als erfcoach bij Stimuland signaleer ik dat een bedrijf vaak meerdere financiële poten heeft. Verbreding wordt dan ook vaak genoemd als optie om een bedrijf toekomstbestendig te maken en dat kan inderdaad...

Meer lezen

06-05-2021

Provincie Overijssel stelt handgeld beschikbaar voor lokale initiatieven

Het project 4D heeft van de provincie Overijssel handgeld gekregen om plannen van bewoners ondersteuning te geven. Projectleider van 4D Annemarie Dubbink vindt het een erkenning van de lokale initiatieven.

Meer lezen

04-05-2021

‘Landbouw en natuur zijn prima te verenigen’

Ingrid Jansen is de nieuwe voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG). De ANOG vormt de schakel tussen de provincie en grondeigenaren als het gaat om agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Oost-Groningen.

Meer lezen

04-05-2021

‘Luisteren en samenwerken is de sleutel voor veranderingen in de akkerbouw’

Akkerbouwers op de lichte zandgronden in Noordoost-Nederland hebben samen met partners waaronder Avebe, het initiatief genomen om de studiegroep duurzame teelt Noordoost-Nederland op te richten. Met als doel om het huidige productiesysteem binnen de akkerbouw...

Meer lezen

02-05-2021

Allround Projectmedewerker Leefbaarheid en Participatie (32 uur)

Dit is jouw kans om met ons het verschil te maken! Wil jij samen met een energiek team werken aan duurzame ontwikkelingen met maatschappelijke impact op het platteland in Nederland? Wegens uitbreiding van onze projectenportefeuille...

Meer lezen

20-04-2021

Plattelandsvraagstuk van de maand: bewoners doen het zelf wel!

Overheden en professionals trekken zich terug en kampen met bezuinigingen. Mensen zijn ontevreden over de kwaliteit van bestaande voorzieningen en daarom nemen bewoners steeds meer zelf het initiatief om diensten rondom zorg en welzijn te...

Meer lezen

19-04-2021

Living Lab vraagt mening agrariër

Overijsselse boeren produceren goed en veilig voedsel. Maar de samenleving en de overheid vragen steeds meer van de boer, zoals het sluiten van kringlopen en het versterken van biodiversiteit.

Meer lezen

19-04-2021

Inbreng telers gevraagd voor toekomst Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw

Het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw is een netwerk van en voor akkerbouwers. Het netwerk richt zich op het stimuleren van kennisontwikkeling en -verspreiding tussen akkerbouwers en betrokken partijen.

Meer lezen

15-04-2021

Vrijwilligerswerk als stimulans voor professionele ontwikkeling

Stimulander Irene van Oenen is projectleider Bestuurlijke Vrijwilligers Overijssel en samen met andere organisaties werkt zij aan een methode om die ontwikkeling van vrijwilligers in kaart te brengen.

Meer lezen

13-04-2021

‘Agrariërs Steenwijkerland zijn trots op hun bedrijf en het gebied!’

De resultaten van het grootschalig onderzoek onder boeren in Steenwijkerland zijn bekend. Wethouder Tiny Bijl is blij met de rapportage want het geeft handvatten voor de gemeente om de volgende stap te zetten.

Meer lezen

07-04-2021