Nieuws

Lees hier meer over de actuele ontwikkelingen en projecten van Stimuland, blogs en bijeenkomsten. Heeft u nieuws dat past op deze pagina? Neem dan contact op met Stimuland E: info@stimuland.nl

Provincie Overijssel bedankt haar vrijwilligers

Onze samenleving draait op mensen, die - vaak onzichtbaar-  heel belangrijk werk doen. De voetbaltrainers, de mantelzorgers, mensen die voor anderen en hun omgeving zorgen zonder daarvoor betaald te krijgen en er ook niet altijd...

Meer lezen

16-11-2020

Biodiversiteit en draagvlak

Als lokale overheid met voldoende draagvlak aan het werk met biodiversiteit. Dat is de wens van de gemeente Wierden. Net als veel andere gemeenten heeft Wierden nog geen beleidsplan op het thema biodiversiteit en wanneer...

Meer lezen

12-11-2020

‘Van Onderop’

Tom Morssink was voor corona al bezig met een podcast-serie over eenzaamheid onder jongeren. Is dat toegenomen nu veel jongeren verplicht thuis moeten zitten? En hoe vul je noaberschap in als je niet zomaar bij...

Meer lezen

11-11-2020

Spreekuur voor lokale initiatieven nu online!

Samen met het team Sociale Kwaliteit van de provincie Overijssel organiseren de 4D-makelaren nu online spreekuren voor lokale initiatieven. Elke tweede donderdag van de maand kunt u uw plan voorleggen aan de 4D-makelaar.  

Meer lezen

06-11-2020

Subsidie duurzame landbouw Overijssel

De provincie Overijssel heeft een subsidie opengesteld voor duurzame landbouw. De subsidie is bedoeld voor initiatieven, die kringlooplandbouw in de praktijk brengen bij een grote groep bedrijven. Of hier een verdienmodel voor realiseren én de...

Meer lezen

03-11-2020

Babke Roeterdink nieuwe erfcoach Salland

Stimulander Babke Roeterdink gaat aan de slag als erfcoach in Raalte ter vervanging van Jantine Haverkamp en tijdelijk neemt ze Olst/Wijhe over van Yvonne in ‘t Veld.

Meer lezen

03-11-2020

‘Ambitieuze plannen voor Gelderse boer’

Agrarische bedrijven die natuurinclusief produceren, voldoende inkomen genereren en perspectief voor jongere generaties. Dat staat in de koersnotitie ‘Toekomst voor de Gelderse boer’. De provincie wil hiernaartoe werken door zich te richten op drie sporen:...

Meer lezen

02-11-2020

Enquête voor agrariërs in Hellendoorn verlengd

Stimuland voert in opdracht van de gemeente Hellendoorn een onderzoek uit onder agrariërs. Wat leeft en speelt er, hoe kijken agrariërs in de gemeente Hellendoorn aan tegen bepaalde ontwikkelingen en hoe zien zij de toekomst?

Meer lezen

02-11-2020

Nieuwe landbouwexpert en erfcoach Stimuland

Linda Baarslag is de nieuwe erfcoach en landbouwdeskundige bij Stimuland. Ze groeide op in een agrarische familie en studeerde Animal Science aan Wageningen University. Daarna werkte ze bij Denkavit, specialist in voeders voor jonge dieren....

Meer lezen

20-10-2020

Een korte beschouwing over de holistische perspectieven van de Omgevingswet

De vraagstukken van deze tijd zoals klimaatverandering, zijn regio-specifiek. Daar waar in het ene gebied wateroverlast een probleem is, is in het andere gebieden juist weer het tekort aan water. Deze problemen raken de mensen,...

Meer lezen

20-10-2020