Nieuws

Lees hier meer over de actuele ontwikkelingen en projecten van Stimuland, blogs en bijeenkomsten. Heeft u nieuws dat past op deze pagina? Neem dan contact op met Stimuland E: info@stimuland.nl

Netwerk Akkervogels

Vogelbescherming Nederland wil een kennisnetwerk opzetten voor akkervogels. Vogels hebben het moeilijk en de Vogelbescherming ziet kansen voor akkerbouwers om hier iets voor te doen. Een vergelijkbaar initiatief dat al ruim tien jaar meegaat is...

Meer lezen

18-11-2021

Podcast bodemvochtemanagement

Er was onder akkerbouwers binnen DPA veel interesse in het project Beregening op maat over bodemvochtsensoren. De initiatiefnemers van dit Kennis op Maat project hebben een podcast uitgebracht over dit onderwerp. Inmiddels zijn er twee...

Meer lezen

18-11-2021

4D-makelaars onderstrepen belang van kleine initiatieven: ‘dit verbindt de samenleving’

“We zitten middenin de omschakeling van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Mantelzorg wordt daarin steeds belangrijker en het hebben van een netwerk is essentieel.” Dat zegt Rienke Vedders 4D-makelaar in Noordwest-Overijssel. Samen met haar Twentse...

Meer lezen

09-11-2021

Vrijwilligers doen werk dat onbetaalbaar is

Bedankt voor jouw inzet! Dat is wat we willen uitspreken naar alle vrijwilligers in Overijssel. Vrijwilligers zijn mensen die voor anderen en hun omgeving zorgen. Zij doen dat zonder daar iets voor terug te verwachten....

Meer lezen

09-11-2021

Stimuland werkt al 25 jaar aan een vitaal platteland!

En dus is het tijd voor een feestje. Donderdag 16 december is ons coronaproof jubileumfeest met als thema: erkenning. Een onderwerp waar Stimuland zich al 25 jaar voor inzet. Hoe staat het dan met de...

Meer lezen

09-11-2021

Basisschoolkinderen helpen plukken tijdens snoeiseizoen in Hasselt

Jeroen Tersmette, medeoprichter van de Hoogstambrigade in Hasselt, vertelt vol enthousiasme over zijn werk in de fruitboomgaarden en het bezoek van 130 basisschoolkinderen.

Meer lezen

04-11-2021

Het eerste Twentse Noabers Festival!

Het eerste Twentse Noabers Festival vindt plaats op vrijdag 5 november 2021 en wordt georganiseerd door onder andere Maarten Bomans en Lidy Noorman. ‘We hebben een bijeenkomst voorbereid waarin ruimte is voor de ideeën van...

Meer lezen

26-10-2021

De kracht van het platteland!

Den Haag verdwijnt uit de uithoeken van Nederland, volgens de Groene Amsterdammer en is dat erg? ‘Nee,’ denkt Ingrid Jansen directeur van Stimuland, een stichting die zich inzet voor een leefbaar platteland in Nederland. ‘Het...

Meer lezen

26-10-2021

Onderzoek naar Drentse agrarische sector

Alle agrariërs in de gemeenten Westerveld en De Wolden ontvangen deze week een brief met daarin de vraag om een enquête in te vullen. Deze vragenlijst – gevolgd door keukentafelgesprekken – is bedoeld om inzicht...

Meer lezen

26-10-2021

Boeren rondom Natura 2000: ‘het kan wél!’

Landbouwers die een bedrijf hebben rondom of in een Natura 2000-gebied hebben moeite met het toenemende aantal eisen en hoe ze daarmee om kunnen gaan in hun bedrijfsvoering. Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Overijssel doet daarom...

Meer lezen

26-10-2021