“Wij verbinden beleid en praktijk, voor een vitaal platteland”

Over Stimuland

Wij zijn Stimuland. Als onafhankelijke netwerkorganisatie maken we ons sterk voor het platteland in Nederland. Onze kracht ligt in het activeren van ontwikkeling.

Elke samenleving heeft een vitaal platteland nodig. Een goed ontwikkeld en leefbaar buitengebied, met een mooi landschap en ruimte voor de natuur, is onmisbaar voor een gezonde leefomgeving van dorpen en steden. Het platteland is bovendien het werkterrein van boeren en tuinders, de producenten van ons voedsel.

 

Opgericht in 1996

Stichting Stimuland is in 1996 opgericht als gezamenlijk initiatief van (provinciale) overheid en het agrarisch bedrijfsleven in  Oost- Nederland. Er was behoefte aan een onafhankelijke partij die een brugfunctie vervult; om beleidsplannen en de uitvoering in de praktijk dichter bij elkaar te brengen. In het begin voerden we projecten uit voor een duurzame agrarische sector. Ons werkterrein is breder geworden. We richten ons op de economie van het platteland en de leefbaarheid in buurtschappen, dorpen en wijken. We maken ons ook nog altijd sterk voor een perspectiefvolle landbouw.

 

Brugfunctie actueler dan ooit

We hebben ons ontwikkeld tot een zelfstandige onafhankelijke netwerkorganisatie. De brugfunctie uit het begin vervullen we nog steeds. En die is actueler dan ooit. Wij weten dat mensen in het buitengebied en in dorpen en wijken volop ideeën hebben voor de ontwikkeling van hun eigen leef- en werkomgeving. We zien óók dat het initiatiefnemers moeite kost de mogelijkheden bij overheden en publieke organisaties te benutten. Aan de andere kant zoeken bestuurders en ambtenaren voeding en draagvlak voor hun beleid, en participatie in de samenleving. Kortom, beleidsmakers, inwoners en (agrarische) ondernemers hebben elkaar nodig.

 

Activeren van ontwikkeling

Stimuland brengt partijen bij elkaar. Onze kracht ligt in het activeren van ontwikkeling. Bij ons draait alles om de ambities van betrokken ondernemers en actieve bewoners. Zij maken het platteland. Wij zien het als onze rol hun activiteiten te versterken zodat ze zelf in staat zijn te reageren op de veranderingen om hen heen. We vinden het belangrijk om samenwerking te organiseren. In projecten bereiken we meer door kennis en ervaringen te delen. Op regionaal niveau kunnen we door krachten te bundelen nieuwe mogelijkheden aanboren.

 

Onafhankelijk en geworteld in het platteland

Wij zijn Stimuland. We zijn geworteld in het platteland van Nederland. We weten wat er speelt en spreken de taal. We hebben verstand van (maatschappelijke) ontwikkelingen op het platteland, we kennen de agrarische sector en weten de weg in de publieke sector. We beschikken over veel ervaring en opereren in een uitgebreid netwerk van overheden, bedrijven, specialisten en uitvoerders. Onze relaties weten: als Stimuland erbij betrokken is, krijg je zaken in beweging. Stimuland activeert.

Bestuur

Stimuland is een onafhankelijke, zelfstandige stichting die zich hard maakt voor een vitaal platteland in Nederland. Ingrid Jansen is de directeur-bestuurder.

Ingrid Jansen, directeur-bestuurder Stimuland

 

De driekoppige Raad van Toezicht is een afspiegeling van het bestuur en bedrijfsleven.

  • G.J. (Gert-Jan) Oplaat, Markelo, voorzitter.
    Voorzitter Nepluvi (Vereniging Pluimveeverwerkende Industrie) en ondernemer (adviesbureau), met veel ervaring in landelijke en regionale politiek.
  • G.W. (Gertjan) de Ruiter, Zwolle, penningmeester/secretaris.
    Bankier en Senior Specialist Intensieve Begeleiding Financial Restructuring & Recovery bij de Rabobank.
  • A..A.J. (André) Baars, Ermelo, algemeen bestuurslid.
    Voormalig burgemeester van Ermelo en voormalig wethouder in Bronckhorst en Steenderen.